Gmina Gowarczów z budżetem na 2018 rok

, 2 stycznia 2018
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

27 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie odbyła się ostatnia w 2017 roku Sesja Rady Gminy.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

27 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się ostatnia w 2017 roku Sesja Rady Gminy. Wśród ważniejszych uchwał znalazł się projekt budżetu na rok 2018 oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Budżet został przyjęty większością głosów. Podczas spotkania radni nadali również Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gowarczowie, przyjęli też Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wśród inwestycji w 2018 roku przewiduje się zadania w wielu dziedzinach:

 • bezpieczeństwo: drogi, chodniki, oświetlenia, nowy samochód dla OSP
 • oświata: dofinansowanie szkół, przebudowa przedszkola
 • sport: budowa stadionu, budowa siłowni plenerowej w Rudzie Białaczowskiej, dofinansowanie klubu ,,Tęcza”
 • kultura: organizacja Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Festynu Rodzinnego, doposażenie Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej, przebudowa świetlic w Bębnowie i Bernowie
 • wsparcie seniorów: dofinansowanie wycieczek
 • ochrona środowiska: utylizacja eternitu, projekt kanalizacji, wymiana pieców węglowych na gazowe
 • wykup gruntów pod zalew w Rudzie Białaczowskiej
 • dofinansowanie do remontów obiektów sakralnych
 • opieka socjalna: współpraca z Bankiem Żywności, przygotowanie paczek mikołajowych

Kwota przeznaczona na wydatki inwestycyjne w 2018 roku to ok. 3 miliony złotych.

 

Źródło: Urząd Gminy Gowarczów

POLUB NAS NA FACEBOOKU

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolic