27 Marca – VII Sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego

, 25 marca 2019
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

Zawiadomienie o VII Sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego VI kadencji, która odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. (środa) o godzinie 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie /ul. Kwiatowa 1a, sala konferencyjna, II piętro/.

VII Sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego – Przebieg:

I. Część uroczysta (VII Sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego)

Wręczenie nagród i wyróżnień sportowych zawodnikom i trenerom za wyniki osiągnięte w rywalizacji sportowej w 2018 roku w dyscyplinach o szczególnym znaczeniu dla Powiatu Opoczyńskiego.

II. Część merytoryczna

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu:

 • Nr IV/19 z sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 stycznia 2019 r.,
 • Nr V/19 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 1 marca 2019 r.,
 • Nr VI/19 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 11 marca 2019 r.,

4. Sprawozdanie międzysesyjne z prac Zarządu Powiatu Opoczyńskiego.

5. Omówienie stanu sanitarno – weterynaryjnego powiatu opoczyńskiego za rok 2018.

6. Ocena stanu sanitarnego powiatu opoczyńskiego za 2018 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla powiatu opoczyńskiego na lata 2017 – 2018.

8. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Bezpieczny Powiat na lata 2015 – 2018” za rok 2018 r.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2019-2027;
 • w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.;
 • zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
 • w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Drzewicy oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 175 arkusz 5 stanowiącej własność Powiatu Opoczyńskiego;
 • w sprawie składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Opocznie;
 • w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację;
 • w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli;
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opoczyński”;
 • w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-23”;
 • w sprawie zmian w składzie Komisji Rodziny, Edukacji i Kultury Rady Powiatu Opoczyńskiego;
 • w sprawie zmian w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opoczyńskiego.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad.

 

Źródło: opocznopowiat.pl

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ