Interaktywne tablice dla szkół

, 28 maja 2018
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Aktywna Tablica to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno‑komunikacyjnych na lata 2017-2019. Zadaniem Programu Aktywna Tablica jest zapewnienie niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Gmina Szydłowiec pozyskała wsparcie finansowe z „Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz Kompetencji Uczniów i Nauczycieli w Zakresie Technologii Informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – pt. Aktywna tablica” w ramach naboru wniosków w 2018 r.
Program ten wdrażany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

 

Pozyskano 28 tys. zł dotacji celowej, z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Szydłowcu i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szydłowcu. Pozyskana kwota stanowi 80% planowanego wydatku, pozostałe 20%, tj. 3,5 tys. zł, będzie wkładem własnym organu prowadzącego – zostanie sfinansowane z budżetu gminy Szydłowiec.

 

 

Tablice wzbogacą zasoby pomocy dydaktycznych ww. placówek oświatowych i pozwolą na ciekawsze i bardziej efektywne prowadzenie zajęć.

 

źródło: szydlowiec.pl UM Szydłowiec

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolic