Uzgodnienia do zintegrowanego systemu komunikacyjnego

, 16 kwietnia 2019
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Spotkanie zakończyło się uzgodnieniem o przystąpieniu do dalszych prac projektowych wobec zintegrowanego systemu komunikacyjnego.

Przedstawiciele samorządu powiatu skarżyskiego i gminy Skarżysko-Kamienna odbyli (5 kwietnia) robocze spotkanie z przedstawicielami kieleckiego Biura Projektowo-Wykonawczego „DROGI I ULICE” Zenon Kubicki, którego głównym celem było dokonanie ostatecznych uzgodnień projektu zagospodarowania terenu dla zadania “Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”. Projekt ten jest realizowany przez Powiat Skarżyski w partnerstwie z Gminą Skarżysko-Kamienna w ramach Osi Priorytetowej 3, Działania 3.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W spotkaniu uczestniczyli: ze strony powiatu – starosta Artur Berus, wicestarosta Anna Leżańska, członek zarządu Tadeusz Bałchanowski, radni: Bartosz BętkowskiRoman Wojcieszek, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż i pracownik ZDP Stanisław Janusz Zięba, ze strony gminy – zastępca prezydenta Andrzej Brzeziński, naczelnik Wydziału Dróg i Transportu Zygmunt Żebrowski oraz kierownik Biura Rozwoju Miasta Monika Kocia, ze strony Biura Projektowego – projektant Zenon KubickiAnna Białogońska.

Biuro Projektowo-Wykonawczego „DROGI I ULICE” Zenon Kubicki z Kielc wybrane w drodze przetargu opracowało wstępną koncepcję wiaduktów i układu komunikacyjnego łączącego osiedla Dolna Kamienna i Przydworcowe. Po przeprowadzonej przez samorządy powiatu i gminy analizie technicznej i finansowej przedstawionej przez Wykonawcę koncepcji projektu zagospodarowania terenu przedstawionego uczestnicy spotkania wnieśli do projektu uwagi i zalecenia mające na celu usprawnienie i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. Dlatego też ostatecznie uzgodniono, że w projekcie należy uwzględnić przede wszystkim takie elementy jak:

 • zaprojektowanie akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. J. Piłsudskiego i ul. Tysiąclecia, jako elementu bezpieczeństwa ruchu,
 • zaprojektowanie dodatkowego zjazdu do II LO im. Adama Mickiewicza (od strony wschodniej do obiektów sportowych – hala, boiska), oraz dodatkowe ustawienie barierek w celu zabezpieczenia wejścia do obiektów szkolnych,
 • zaprojektowanie przejść dla pieszych na ulicy Piłsudskiego od strony II LO.

Należy także rozważyć możliwość ustawienia słupów oświetlenia ulicznego jednolicie na całym odcinku al. M. J. Piłsudskiego w pasie dzielącym jezdnie.

W trakcie dyskusji obecni na spotkaniu radni powiatu Bartosz BętkowskiRoman Wojcieszek nadmienili, że ich zdaniem przedstawione przez wykonawcę projektu opracowanie nie rozwiązuje kompleksowo obsługi komunikacyjnej, w szczególności jeśli chodzi o ulice: Towarową, 1-go Maja i 3-go Maja, 11-go Listopada w Skarżysku-Kamiennej. W nawiązaniu do tych uwag starosta Artur Berus zaznaczył, iż omawiane opracowanie projektowe jest pierwszym etapem przedsięwzięcia, które ma na celu uporządkowanie systemu komunikacyjnego tego obszaru miasta i jego realizacja w żadnym stopniu nie zamyka dalszego rozwoju systemu komunikacyjnego Skarżyska.

Podczas spotkania przedstawiciel Biura Projektowego Zenon Kubicki poinformował przedstawicieli samorządów, że ze wstępnych szacunków wynika, iż na realizację inwestycji, zajęciu i wykupowi, podlegać będzie ok. 3 500,00 m2 działek o łącznej wartości ok. 675 tys. zł.

Jak zaznaczył dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż analiza finansowa zadania wykazała znaczny wzrost kosztów inwestycji, dlatego też zwrócił się z wnioskiem do przedstawicieli Gminy Skarżysko-Kamienna, jako lidera projektu, o wystąpienie do Zarządu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z wnioskiem o dostosowanie wysokości dofinansowania do realnych kosztów zadania. Poprosił także o przygotowanie analizy kosztowej wydawanych warunków przez zarządców sieci podległych Gminie.

Ostatecznie spotkanie zakończono uzgodnieniami o przystąpieniu do dalszych prac projektowych oraz wystąpieniu do zarządców sieci, PKP S.A., PKP PLK S.A. o wydanie warunków technicznych budowy pod realizację inwestycji.

Źródło: skarzysko.powiat.pl

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ