Cichocki pyta o zatrudnienie i wydatki

, 18 czerwca 2018
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Radny powiatowy i były burmistrz Michał Cichocki (PO) opublikował na swoim fanpage’u listę pytań do obecnego włodarza Krzysztofa Obratańskiego. Dopytuje m.in. o zatrudnienie w gminie i jednostkach podległych, zakupione samochody i przeprowadzone kontrole. Na wstępie jednak wyraża zaniepokojenie, czy aby na pewno jest mile widziany na wydarzeniach kulturalnych w gminie Końskie.

Poniżej treść (pisownia oryginalna):

Sprawując mandat radnego powiatu i realizując swoje obowiązki i prawa z niego wynikające proszę o wyjaśnienie niepokojących mnie kwestii:

W trakcie uroczystości pikniku rodzinnego w Kazanowie, które odbywały w dniu 10.06.2018 dotarły do mnie informacje, że moja obecność na tej uroczystości nie jest mile widziana przez Pana zastępcę wiceburmistrza Krzysztofa Jasińskiego.Nie jest to pierwsza taka sytuacja z którą się spotykam. Sygnalizowałem już Panu osobiście podobne zdarzenie, które miało miejsce w klubie piłki ręcznej KSSPR. Od wielu lat wspieram wszelkie przejawy aktywności społecznej naszych mieszkańców i takie zdarzenia są szczególnie przykre bowiem powinny być realizowane ponad wszelkimi podziałami. Proszę o wyjaśnienie powyższej sprawy i udzielenie odpowiedzi czy wydawał Pan takie polecenia ograniczające moje możliwości wypełniania funkcji radnego oraz możliwości mieszkańców, którzy takie wsparcie mogli otrzymać? Czy jest to inicjatywa Pana zastępcy ?

Proszę o udzielenie informacji o stanie zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy Końskie, Pływalni Miejskiej w Końskich, Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. , Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. , Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. , Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. , Miejsko Gminnym Domu Kultury w Końskich, Bibliotece Publiczna Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego, Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich.

Informację proszę uszeregować w latach począwszy od roku 2014 poprzez lata 2015, 2016, 2017 do chwili obecnej. W informacji proszę uwzględnić wszystkie formy zatrudnienia.

Od wielu miesięcy napływają do mnie niepokojące informacje dotyczące nepotyzmu w sposobie zatrudniania pracowników w gminie i podległych jednostkach oraz spółkach. Proszę o informację, czy w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji zatrudniono zięcia radnego Lucjana Góreckiego, który startował z tego samego komitetu wyborczego co Pan – Samorządni Ziemi Koneckiej? Czy w Urzędzie Miasta i Gminy Końskie lub innych jednostkach podległych wymienionych wyżej oraz szkołach i przedszkolach pracują osoby związane z Panem rodzinnie lub będące członkami lub osobami startującymi ( z uwzględnieniem osób reprezentujących, pełnomocników wyborczych ) , w wyborach samorządowych z list Samorządni Ziemi Koneckiej.

Jakie samochody zostały zakupione przez Urząd Miasta i Gminy Końskie w kadencji 2014-2018 ? Jakie podmioty wygrały przetargi i za jakie kwoty ?
Czy korzysta Pan z samochodów służbowych, jakich i w jaki sposób ewidencjonowany jest czas jazdy i kilometry oraz kto jest odpowiedzialny za ewidencjonowanie przebiegu pojazdów ?
Jakie były wyjazdy w ramach wizyt partnerskich z miastami: Šal’a , Mogiliew Podolski, Oroszlany ? Proszę o podanie składu delegacji uczestniczących w wyjazdach oraz wykorzystanych środkach transportu ?

Na jaką kwotę został wyceniony OSiR w Sielpi przed podziałem nieruchomości? Na czyje polecenie dokonano podziału nieruchomości i sprzedaży w częściach? Na jaką kwotę wyceniono te nieruchomości? Za jakie kwoty zostały sprzedane poszczególne nieruchomości?

Proszę o wyjaśnienie jak realizowany jest proces związany z rozbiórką hałdy? Jak realizowane są zapisy umowy dotyczące koordynacji i kontroli? Kto sprawuje kontrolę? Jakie kontrole się odbyły? Czy wydano zalecenia? Proszę o udostępnienie harmonogramu wynikającego z § 16 umowy? Jaki jest stan zaawansowania prac w porównaniu z 36 miesięcznym terminem umownym?

Proszę o informację czy prokuratura, CBA, policja prowadzą lub prowadziły postępowania dotyczące gminy Końskie i jej pracowników ? Czego te postępowania dotyczą ?

Jakie kontrole NIK, RIO, Państwowej Inspekcji Pracy zostały przeprowadzone w kadencji 2014-2018 ? Proszę o udostępnienie wystąpień pokontrolnych.

Proszę o odpowiedź w trybie dostępu do informacji publicznej w oparciu o Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Michał Cichocki

źródło: Spotted: Końskie

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ