Dekomunizacja ulic w województwie mazowieckim

, 13 grudnia 2017
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

13 grudnia Wojewoda Mazowiecki wydał 56 kolejnych zarządzeń zmieniających nazwy ulic na terenie województwa mazowieckiego.

Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o zakazie propagowania komunizmu bądź innego ustroju totalitarnego poprzez nazwy jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy, budowli, urządzeń użyteczności publicznej i pomników samorządy zostały zobowiązane do zmiany nazw ulic i obiektów użyteczności publicznej do 2 września br. W przypadku niewykonania tej czynności, Wojewoda, po uzyskaniu opinii z IPN, wydał zarządzenie nadające nazwę zgodną z prawem.

Choć większość samorządów zastosowała się do zalecenia i zmieniła nazwy obiektów i ulic, to jednak nie wszystkie gminy na Mazowszu wywiązały się w terminie z ustawowego obowiązku. W związku z tym, na mocy obowiązującego prawa, Wojewoda Mazowiecki był zobligowany do wydania zarządzeń zastępczych. Taka sytuacja miała już miejsce w Warszawie, gdzie już 10 listopada br. Wojewoda wydał 47 zarządzeń zmieniających nazwy ulic.

13 grudnia Wojewoda Mazowiecki wydał kolejnych 56 zarządzeń zastępczych zmieniających niezgodne z ustawą, a nadal funkcjonujące na terenie województwa, nazwy ulic.  Zarządzenia wchodzą w życie z dniem opublikowania.

– Obecnie wydane zarządzenia zastępcze są ostatnim, dopełniającym etapem dekomunizacji ulic na terenie województwa mazowieckiego. Dobieraliśmy nazwy ulic nawiązujące do pozytywnych bohaterów w historii Polski  – powiedział Zdzisław Sipiera.

Zgodnie z ustawą, zmiana nazwy dokonana na jej podstawie nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Załącznik przedstawiający zestawienie ulic objętych zmianami dostępny jest na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

 

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Zdjęcie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ