Dodatkowy nabór ofert w programie Senior +

, 7 marca 2018
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił uzupełniający nabór ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na rok 2018. Termin ich składania upływa 20 marca br. Program „Senior+” adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+.

W ramach programu samorządy mogą ubiegać się o dotację na utworzenie lub wyposażenie placówki. Jest to 300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 150 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”, a także na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek. Kwota dofinansowania na utrzymanie jednego miejsca wyniesie miesięcznie do 300 zł w Dziennym Domu oraz do 200 zł w Klubie „Senior+”. Wysokość środków w ramach dodatkowego naboru planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi ponad  25,5 mln zł.

Ofertę w postaci papierowej należy przesłać listem poleconym do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dopiskiem „Konkurs Senior + edycja 2018” do 20 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu) na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta urzędu. Wyniki konkursu zostaną podane nie później niż do 20 kwietnia 2018 r.

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki (moduł 1) oraz zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek (moduł 2).

Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela informacji dotyczących programu w poniedziałki, środy i piątki, w godz. 9:00-12:00, pod numerem telefonu: (22) 661 18 47.

Informacji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim udzielają pracownicy Oddziału Programów i Projektów Wydziału Polityki Społecznej, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 pod numerami: (22) 695 71 90, (22) 695 71 82.

 

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ