Gmina Drzewica: budżet na 2018 uchwalony jednogłośnie

, 28 grudnia 2017
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

28 grudnia odbyła się ostatnia w tym roku XXXIV Sesja Rady Gminy i Miasta Drzewica. Uchwała Budżetowa na rok 2018 została przyjęta jednogłośnie.

28 grudnia odbyła się ostatnia w tym roku XXXIV Sesja Rady Gminy i Miasta Drzewica. Uchwała Budżetowa została przyjęta jednogłośnie, a szczegółowe informacje dotyczące budżetu na rok 2018 oraz innych uchwał będą wkrótce opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Poza uchwaleniem budżetu na nadchodzący rok, podjęto także uchwały w sprawie zmian w budżecie, wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Drzewica na lata 2017-2020 oraz uchwalenia prognozy finansowej na lata 2018-2022. Zatwierdzono także plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Drzewica na rok 2018 i przyjęto zasady udzielania dotacji ze środków budżetu gminy na dofinansowanie zakupu kolektorów słonecznych w celu ograniczenia niskiej emisji.

Podczas obrad przedstawiono także najważniejsze informacje od ostatniej listopadowej sesji. Wśród zawartych umów znalazły się: unieszkodliwienie odpadów azbestowych, przeprowadzenie konserwacji i utrzymanie w sprawności oświetlenia drogowego oraz odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w pierwszym półroczu 2018 roku. Odebrane inwestycje to przebudowa dróg gminnych w Jelni i Radzicach Małych, budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Drzewicy i oświetlenie stadionu miejskiego wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. W realizacji pozostają zadania dotyczące przebudowy dróg gminnych w Domasznie i Żardkach.

Zaopiniowano również plan prac komisji na I półrocze 2018 roku. Marian Kłobucki, gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej, przedstawił sprawozdanie z wykonania zadania ,,Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych”. 28 grudnia to także ostatni dzień, kiedy Dyrektorem Regionalnego Centrum Kultury jest Krzysztof Kowalski. Burmistrz złożył byłemu dyrektorowi podziękowania za pracę i zaangażowanie w upowszechnianie kultury na terenie gminy.

 

Źródło: Urząd Gminy i Miasta Drzewica

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ