Potencjał ludnościowy i budżet Gmin – Powiat Opoczyński

, 11 grudnia 2017
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Informacje na temat Gmin wchodzących w skład Powiatu Opoczyńskiego – potencjał ludnościowy, budżet gmin, stopień urbanizacji zamieszczone w ciekawej infografice.

Gmina Opoczno

Gmina Opoczno ma 34 788 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 44,9% ludności powiatu. Gmina stanowi 18,3% powierzchni powiatu.

Suma wydatków z budżetu gminy w 2017 roku planowana jest na 125 282 399 PLN. Największa część budżetu gminy – ponad 5 365 000 PLN – zostanie przeznaczona na Dział 855 – Rodzina. Duża część wydatków przeznaczona zostanie również na Dział 801 – Oświata i wychowanie (ponad 5 336 000 PLN) oraz Dział 600 – Transport i łączność (ponad 3 098 000 PLN).

Suma dochodów do budżetu gminy Opoczno wyniosła w bieżącym roku 123 768 283 PLN. Największą część wygenerował Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (ponad 43 462 952 PLN). Spora suma wpływów pochodzi także z Działu 855 – Rodzina (ponad 34 980 000 PLN) oraz Działu 758 – Różne rozliczenia (ponad 31 442 000 PLN).

Gmina Białaczów

Gmina Białaczów ma 5 826 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 7,5% ludności powiatu. Gmina stanowi 11,0% powierzchni powiatu.

Suma wydatków z budżetu gminy w 2017 roku planowana jest na 26 001 794 PLN. Największa część budżetu gminy – ponad 8 000 000 PLN – zostanie przeznaczona na Dział 801 – Oświata i wychowanie. Duża część wydatków przeznaczona zostanie również na Dział 855 – Rodziny (ponad 7 000 000 PLN) oraz Dział 750 – Administracja publiczna (ponad 3 000 000 PLN).

Suma dochodów do budżetu gminy Białaczów wyniosła w bieżącym roku 22 983 229 PLN. Największą część wygenerował Dział 758 – Różne rozliczenia (ponad 9 490 000 PLN). Spora suma wpływów pochodzi także z Działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (ponad 3 478 000 PLN) oraz Działu 600 – Transport (ponad 1 277 000 PLN).

powiat opoczyński infografika

Gmina Drzewica

Gmina Drzewica to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa łódzkiego, powiatu opoczyńskiego. Gmina Drzewica ma 10 691 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 13,8% ludności powiatu. Gmina stanowi 11,4% powierzchni powiatu.

Suma wydatków z budżetu gminy w 2017 roku planowana jest na 44 758 416 PLN. Największa część budżetu gminy – ponad 12 740 000 PLN – zostanie przeznaczona na Dział 855 – Rodzina. Duża część wydatków przeznaczona zostanie również na Dział 801 – Oświata i wychowanie (ponad 12 560 000 PLN) oraz Dział 750 – Administracja publiczna (ponad 6 180 000 PLN).

Suma dochodów do budżetu gminy Drzewica wyniosła w bieżącym roku 40 712 779 PLN. Największą część wygenerował Dział 758 – Różne rozliczenia (ponad 16 865 000 PLN). Spora suma wpływów pochodzi także z Działu 855 – Rodzina (ponad 12 648 000 PLN) oraz Działu 756 – Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (ponad 7 740 000 PLN).

Gmina Mniszków

Gmina Mniszków ma 4 739 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 6,1% ludności powiatu. Gmina stanowi 11,9% powierzchni powiatu.

Dochody w 2017 roku zostały oszacowane na 18 953 649 PLN. Natomiast suma wydatków z budżetu gminy Mniszków zaplanowana jest na kwotę  19 123 364 PLN.

Gmina Paradyż

Gmina Paradyż ma 4 467 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 5,8% ludności powiatu. Gmina stanowi 7,8% powierzchni powiatu.

Radni gminy Paradyż oszacowali wpływy do budżetu na kwotę 23 798 821 PLN. Podobnie jak w przypadku innych gmin, budżet Paradyża na 2017 rok jest budżetem deficytowym – wydatki wyniosą 25 948 821 PLN.

Gmina Poświętne

Gmina Poświętne ma 3 228 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 4,2% ludności powiatu. Gmina stanowi 13,5% powierzchni powiatu.

Suma wydatków z budżetu gminy w 2017 roku planowana jest na 13 320 509 PLN. Największa część budżetu gminy – ponad 3 959 000 PLN – zostanie przeznaczona na Dział 855 – Rodzina. Duża część wydatków przeznaczona zostanie również na Dział 801 – Oświata i wychowanie (ponad 3 909 000 PLN) oraz Dział 750 – Administracja publiczna (ponad 2 046 000 PLN).

Suma dochodów do budżetu gminy Poświętne wyniosła w bieżącym roku 13 027 970 PLN. Największą część wygenerował Dział 758 – Różne rozliczenia (ponad 5 898 000 PLN). Spora suma wpływów pochodzi także z Działu 855 – Rodzina (ponad 3 957 000 PLN) oraz Działu 756 – Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (ponad 2 214 000 PLN).

Gmina Sławno

Gmina Sławno ma 7 552 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 9,7% ludności powiatu. Gmina stanowi 12,4% powierzchni powiatu.

Deficyt w budżecie gminy Sławno na 2017 rok wyniesie 433 803 PLN. Suma dochodów to 40 233 300 PLN, natomiast rozchody oszacowane zostały na  40 667 103 PLN.

Gmina Żarnów

Gmina Żarnów ma 6 022 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 7,8% ludności powiatu. Gmina stanowi 13,6% powierzchni powiatu.

Suma wydatków z budżetu gminy w 2017 roku planowana jest na 25 772 959 PLN. Największa część budżetu gminy – ponad 6 667 000 PLN – zostanie przeznaczona na Dział 855 – Rodzina. Duża część wydatków przeznaczona zostanie również na Dział 801 – Oświata i wychowanie (ponad 4 465 000 PLN) oraz Dział 600 – Transport i łączność (ponad 3 805 000 PLN).

Suma dochodów do budżetu gminy Żarnów wyniosła w bieżącym roku 24 776 565 PLN. Największą część wygenerował Dział 758 – Różne rozliczenia (ponad 9 267 000 PLN). Spora suma wpływów pochodzi także z Działu 855 – Rodzina (ponad 6 658 000 PLN) oraz Działu 756 – Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (ponad 4 083 000 PLN).

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ