Informacja o sytuacji na rynku pracy- powiat opoczyński

, 6 kwietnia 2018
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje o sytuacji dotyczącej bezrobocia na rynku pracy dla powiatu opoczyńskiego

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie zmniejszyła się o 66 osób w stosunku do końca lutego 2018 r. i wyniosła na koniec marca 2018 roku 1.890 osób. Kobiety stanowiły 56,35% (1.065 kobiet), natomiast zamieszkali na wsi 67,20% (1.270 osób) ogólnej liczby bezrobotnych.

Stopa bezrobocia na koniec lutego 2018 roku wyniosła w powiecie opoczyńskim 6,5%, w województwie łódzkim 7,0%, a w kraju 6,8%. Stopa bezrobocia w powiecie opoczyńskim w lutym 2018 roku była niższa od stopy wojewódzkiej o 0,5% oraz o 0,3% od krajowej stopy bezrobocia.

W marcu 2018 r. do rejestru bezrobotnych napłynęło 311 osób. Po raz kolejny zarejestrowało się 273 osoby bezrobotne (87,78% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych), natomiast po raz pierwszy 38 osób (12,22%). Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 377 osób, w tym 210 osób z tytułu podjęcia pracy (55,7% wyłączeń z ewidencji).

W miesiącu marcu 2018 r. urząd pracy pozyskał 120 ofert pracy.

W 2018 roku urząd kontynuuje realizację projektu finansowanego ze środków Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (III)” (Poddziałanie 1.1.2), realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz realizuje projekt „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy”.

Do końca marca 2018 roku 206 osób zostało wyłączonych z ewidencji osób bezrobotnych z tytułu zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w ramach środków finansowych Funduszu Pracy i Funduszy Europejskich. Z zatrudnionych i zaktywizowanych do końca marca 2018 r. bezrobotnych największą liczbę osób – 44 osoby skierowano do odbywania staży, 97 osób podjęło pracę w ramach prac interwencyjnych, 8 osób podjęło pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy), 13 bezrobotnych zostało skierowanych na szkolenia, 15 osób otrzymało jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Planowane środki finansowe przeznaczane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie na zatrudnienie, aktywizację osób bezrobotnych oraz realizację innych zadań przewidzianych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2018 roku wynoszą 7 983 300,- zł. (w tym 149 100,- zł w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

Źródło: Powiat Opoczyński

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ