Informacje o Gminach w Powiecie Koneckim (infografika) – Ziemia Odrowążów

, 4 grudnia 2017
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Informacje na temat Gmin wchodzących w skład Powiatu Koneckiego – potencjał ludnościowy, budżet gmin, stopień urbanizacji zamieszczone w ciekawej infografice.

Gmina Końskie

Gmina Końskie ma 35 974 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 43,7% ludności powiatu. Gmina stanowi 21,9% powierzchni powiatu.

Suma wydatków z budżetu gminy w 2017 roku planowana jest na 129 694 802 PLN. Największa część budżetu gminy – ponad 41 470 000 PLN – zostanie przeznaczona na Dział 801 – Oświata i wychowanie. Duża część wydatków przeznaczona zostanie również na Dział 855 – Rodzina (ponad 33 647 000 PLN) oraz Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (ponad 10 979 000 PLN).

Suma dochodów do budżetu gminy Końskie wyniosła w bieżącym roku 125 694 802 PLN. Największą część wygenerował Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (ponad 50 000 000 PLN). Spora suma wpływów pochodzi także z Działu 855 – Rodzina (ponad 33 278 000 PLN) oraz Działu 758 – Różne rozliczenia (ponad 22 282 000 PLN).

Gmina Gowarczów

Gmina Gowarczów ma 4 707 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 5,7% ludności powiatu. Gmina stanowi 8,9% powierzchni powiatu.
Suma wydatków z budżetu gminy w 2017 roku planowana jest na około 13 900 000 PLN.

Suma dochodów do budżetu gminy Gowarczów wyniosła w bieżącym roku 12 500 000 PLN. Radni postanowili przeznaczyć około 2 100 000 PLN na inwestycje, co stanowi mniej więcej 18 % całego budżetu gminy.

Gmina Stąporków

Gmina Stąporków ma 17 485 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 21,2% ludności powiatu. Gmina stanowi 20,3% powierzchni powiatu.

Suma wydatków z budżetu gminy w 2017 roku planowana jest na około 56 814 273 PLN.

Suma dochodów do budżetu gminy Stąporków wyniosła w bieżącym roku 52 902 695 PLN.

informacje powiat koński

Gmina Smyków

Gmina Smyków ma 3 772 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 4,6% ludności powiatu. Gmina stanowi 5,4% powierzchni powiatu.

Suma wydatków z budżetu gminy w 2017 roku planowana jest na 19 223 590 PLN. Największa część budżetu gminy – ponad 5 395 000 PLN – zostanie przeznaczona na Dział 855 – Rodzina. Duża część wydatków przeznaczona zostanie również na Dział 801 – Oświata i wychowanie (ponad 33 647 000 PLN) oraz Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (ponad 2 278 000 PLN).

Suma dochodów do budżetu gminy Smyków wyniosła w bieżącym roku 15 412 571 PLN. Największą część wygenerował Dział 758 – Różne rozliczenia (ponad 6 637 000 PLN). Spora suma wpływów pochodzi także z Działu 855 – Rodzina (ponad 5 380 000 PLN) oraz Działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (ponad 2 086 000 PLN).

Gmina Radoszyce

Gmina Radoszyce ma 9 024 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 11,0% ludności powiatu. Gmina stanowi 12,9% powierzchni powiatu.

Suma wydatków z budżetu gminy w 2017 roku planowana jest na 41 759 143 PLN. Największa część budżetu gminy – ponad 15 995 000 PLN – zostanie przeznaczona na Dział 801 – Oświata i wychowanie. Duża część wydatków przeznaczona zostanie również na Dział 855 – Rodzina (ponad 11 365 000 PLN) oraz Dział 750 – Administracja publiczna (ponad 3 821 000 PLN).

Suma dochodów do budżetu gminy Radoszyce wyniosła w bieżącym roku 36 805 143 PLN. Największą część wygenerował Dział 758 – Różne rozliczenia (ponad 16 418 000 PLN). Spora suma wpływów pochodzi także z Działu 855 – Rodzina (ponad 11 250 000 PLN) oraz Działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (ponad 4 917 000 PLN).

Gmina Ruda Maleniecka

Gmina Ruda Maleniecka ma 3 169 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 3,8% ludności powiatu. Gmina stanowi 9,7% powierzchni powiatu.

Wydatki gminy w 2017 roku zostały oszacowane na kwotę 12 499 232 PLN.

Suma wpływów do budżetu gminy w bieżącym roku to 12 193 552 PLN.

Gmina Fałków

Gmina Fałków ma 4 551 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 5,5% ludności powiatu. Gmina stanowi 11,6% powierzchni powiatu.

Suma wydatków z budżetu gminy w 2017 roku planowana jest na 21 241 934 PLN. Największa część budżetu gminy – ponad 5 365 000 PLN – zostanie przeznaczona na Dział 855 – Rodzina. Duża część wydatków przeznaczona zostanie również na Dział 801 – Oświata i wychowanie (ponad 5 336 000 PLN) oraz Dział 600 – Transport i łączność (ponad 3 098 000 PLN).

Suma dochodów do budżetu gminy Fałków wyniosła w bieżącym roku 20 241 934 PLN. Największą część wygenerował Dział 758 – Różne rozliczenia (ponad 8 135 000 PLN). Spora suma wpływów pochodzi także z Działu 855 – Rodzina (ponad 5 289 000 PLN) oraz Działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (ponad 3 110 000 PLN).

Gmina Słupia Konecka

Słupia Konecka zamieszkiwana przez ponad 3 tysiące mieszkańców (4,5% wszystkich mieszkańców powiatu). Stanowi 9,3% powierzchni calego powiatu koneckiego.

Suma wydatków z budżetu gminy w 2017 roku planowana jest na 14 500 000 PLN.

Suma dochodów do budżetu gminy Słupia Konecka wyniosła w bieżącym roku 13 200 000 PLN

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ