Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w 2019 roku

, 18 lutego 2019
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

Wójt Gminy Potworów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2019 rok.

 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:

 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)

Rodzaj zadań: realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla młodzieży z terenu gminy Potworów, w tym zakup sprzętu sportowego, organizacja zajęć treningowych, meczów i turniejów. Dotacja nie może być przeznaczona na wypłatę diet dla zawodników.

Termin realizacji zadań: 31.12.2019 r.

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2019 rok”, w Urzędzie Gminy w Potworowie, w pokoju nr 14, do dnia 25.02.2019 r.


Do pobrania:

Ogłoszenie Wójta Gminy Potworów z dnia 1 lutego 2019 r.
dotyczące otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na okres 2019 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Potworów z dnia 1 lutego 2019 r.
dotyczące otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na okres 2019 r.

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Źródło: potworow.pl
Autor: Dariusz Duda

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ