Konkurs Wielkanocny w Powiecie Szydłowieckim

, 19 marca 2019
 • 38
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  38
  Shares

To już 10! edycja, popularnego wśród mieszkańców powiatu szydłowieckiego, konkursu. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i do wzięcia udziału uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz uczestników świetlic i innych ośrodków edukacyjno – kulturalnych.

Zalecamy przeprowadzenie wewnętrznego konkursu w placówce, wytypowanie prac do etapu powiatowego i dostarczenie:

 1. maksymalnie 7 prac w każdej kategorii wiekowej  w przypadku szkół z liczbą uczniów powyżej 300 osób,
 2. maksymalnie 5 prac w każdej kategorii wiekowej  w przypadku szkół z liczbą uczniów poniżej 300 osób.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ

pt. „WIELKANOC W POWIECIE SZYDŁOWIECKIM 2019”

dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych

oraz uczestników świetlic i innych ośrodków edukacyjno – kulturalnych

 

 

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Szydłowcu- Wydział Rozwoju i Infrastruktury.

Adresaci konkursu: uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz uczestnicy świetlic

i innych ośrodków edukacyjno – kulturalnych.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie – poprzez dostarczenie prac konkursowych do Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Szydłowcu (pl. Marii Konopnickiej 7, III piętro, pokój nr 312), osobiście lub pocztą, listem poleconym do dnia 29 marca 2019r /piątek/ do godz.14.00 (liczy się data wpływu).

KAŻDA PLACÓWKA MOŻE ZGŁOSIĆ DO KONKURSU:

 1. MAKSYMALNIE 7 PRAC W KAŻDEJ KATEGORII WIEKOWEJ  W PRZYPADKU SZKÓŁ Z LICZBĄ UCZNIÓW POWYŻEJ 300 OSÓB.
 2. MAKSYMALNIE 5 PRAC W KAŻDEJ KATEGORII WIEKOWEJ  W PRZYPADKU SZKÓŁ Z LICZBĄ UCZNIÓW PONIŻEJ 300 OSÓB.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje o uczestniku (zgłoszenie przyklejone na rewersie pracy):

 1. Imię i nazwisko autora pracy;
 2. Wiek autora pracy
 3. Nazwa, adres i email placówki;
 4. Imię i nazwisko opiekuna
 5. Telefony kontaktowe;

Tematyka i forma:

 1. Tematyka prac powinna nawiązywać do świąt Wielkanocy.
 2. Do konkursu należy zgłaszać prace wykonane w technikach dowolnych np.: malarstwo, rysunek, wycinanki i inne formy plastyczne. Format pracy:  A4 !
 3. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę
 4. Nie dopuszcza się dwóch  lub więcej autorów tej samej pracy
 5. Konkurs odbywa się na etapie powiatowym.

Prace będą oceniane przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

 1. Zgodność z tematem;
 2. Kreatywność, wyobraźnia, innowacyjne podejście do tematu
 3. Estetyka wykonania.
 4. Prace powinny być wykonane samodzielnie!

Koordynatorem wszystkich działań związanych z konkursem jest Inga Pytka – Sobutka, Inspektor w Wydziale Rozwoju i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Powiatowa Komisja Konkursowa, dokona oceny prac i wyłoni zwycięzców konkursu oraz sporządzi protokół do dnia 05 kwietnia 2019r.

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.szydlowiecpowiat.pl.

Nagrody rzeczowe oraz dyplomy otrzymują autorzy trzech najlepszych prac w poszczególnych kategoriach:

 1. Klasy 0 – III szkoły podstawowe
 2. Klasy IV – VIII szkoły podstawowe i kl.III dotychczasowego gimnazjum funkcjonującego w szkołach podstawowych lub w gimnazjach.
 3. Szkoły ponadpodstawowe  i osoby pełnoletnie.

Przewiduje się nagrodę główną oraz druk kartki  w celach promocyjnych Powiatu Szydłowieckiego. Zwycięzca otrzyma komplet kartek ze swoją pracą.

Postanowienia końcowe

W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyduje Organizator.

Nazwiska osób, których prace zajęły premiowane miejsca, zostaną przekazane do wiadomości dyrektorów placówek.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany nagród i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia  zwycięzców i przyznania nagród. Poprzez podanie danych  osobowych uczestnik i opiekun wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska.

Przewiduje się przedstawienie wyróżnionych i nagrodzonych prac na stronie internetowej www.szydlowiecpowiat.pl oraz wykorzystywanie nagrodzonych prac do działań promocyjnych powiatu.

 

W załączeniu do regulaminu, poniżej ankieta zgłoszeniowa : Ankieta Zgłoszeniowa <<< Kliknij

Źródło: szydlowiecpowiat.pl

 

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ