Nadzwyczajna sesja RM w Szydłowcu

, 21 sierpnia 2018
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

We wtorek, 21 sierpnia o godzinie 13:00, w szydłowieckim zamku odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Szydłowcu. Poruszono wiele ważnych kwestii dla gminy.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Na posiedzenie stawiło się czternastu z piętnastu radnych.

W porządku obrad znalazły się następujące kwestie: zarządzenie wyborów sołtysa we wsi Sadek, uchwalenie uchwały o maksymalnych zezwoleniach na sprzedaż alkoholu oraz zasadach jego sprzedaży na terenie gminy Szydłowiec, udzielenia pomocy finansowej powiatowi szydłowieckiemu, podjęcie uchwały o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana uchwały budżetowej.

Ponieważ dotychczasowy sołtys Sadku, Zygmunt Matla, zrezygnował, Rada Miejska jednogłośnie zarządziła rozpisanie wyborów na sołtysa w tym sołectwie.

Druga z uchwał również została przyjęta jednogłośnie. Ustalono w niej maksymalną liczbę zezwoleń – po 55 dla każdego z rodzaju alkoholi: nisko-, średnio- i wysokoprocentowych. Ustalono też, że punkt sprzedaży alkoholu nie może znajdować się bliżej niż 50 m od kościołów, szkół itp.

W trzeciej z uchwał, przyjętej czternastoma głosami, gmina zobowiązała się pomóc finansowo w kwocie do 5 tys. zł w budowie zatoki postojowej we wsi Krzcięcin.

Następna uchwała również dotyczyła pomocy finansowej powiatowi. Radni jednogłośnie przyznali pomoc w przebudowie chodnika wzdłuż ul. Podgórze w Szydłowcu, która to jest drogą powiatową.

Piąta z uchwał, nad którymi dziś głosowano, dotyczyła zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla południowo-zachodniej części Szydłowca. Zgłoszono dwie poprawki do planu. W obu przypadkach Rada odrzuciła wnioskowane zmiany (pierwszą jedenastoma, drugą czternastoma głosami).

Prawdziwą dyskusję wśród radnych wzbudził projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. 

Postulowane zmiany mają umożliwić Gminie udzielenie pożyczki w wysokości 15300 zł stowarzyszeniu Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze na zorganizowanie wydarzenia kulturalnego. Swoje pytania w tej kwestii kierowali radni Paweł Bloch i Maciej Kapturski. Wiceprzewodniczący Rady, Józef Jarosiński wyraził swoje wątpliwości co do zasadności przekazywania środków gminnych stowarzyszeniom. Natomiast Dorota Jakubczyk (przewodnicząca komisji budżetu) wyraziła zadowolenie z takich rozwiązań i zwróciła uwagę, że mowa tu o pożyczce a nie o dotacji. Głos zabrał również burmistrz, Artur Ludew, który zapewnił że PSG odda pożyczone pieniądze. Ostatecznie uchwałę podjęto. „Za” głosowało ośmiu radnych, aż sześciu wstrzymało się od głosu.

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ