Narada podsumowująca wyniki KPP w Opocznie w 2017 roku

, 29 stycznia 2018
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

26 stycznia w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, odbyła się narada podsumowująca wyniki pracy opoczyńskich policjantów w 2017 roku.

Uczestnicy narady

W odprawie udział wzięli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi  Włodzimierz Kalinowski, v-ce Starosta Opoczyński Marcin Baranowski, Prokurator Rejonowy w Opocznie,kapelan opoczyńskich policjantów, Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Opoczno, Burmistrz Miasta i Gminy Drzewica, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie, Nadleśniczy Nadleśnictwa Opoczno, Komendant Straży Miejskiej w Opocznie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opocznie, dyrektor biura Posła na Sejm RP Roberta Telusa,  przedstawiciel SANEPID w Opocznie, wójtowie gmin z terenu powiatu opoczyńskiego, kadra kierownicza oraz funkcjonariusze opoczyńskiej Policji.

Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Konrad Kobierski przywitał  zaproszonych gości, a następnie przedstawił wyniki służby kryminalnej i dochodzeniowo śledczej w 2017 roku.

 

 

 

 

W swoim wystąpieniu Komendant podkreślił, że w 2017 roku weszła w życie nowelizacja  Kodeksu Karnego, która  wprowadziła od 31 maja zmianę m.in. dyspozycji przepisu art. 209 KK ( niealimentacja ) w następstwie czego na podstawie otrzymanych zawiadomień:

 • wszczęto 172 postępowania przygotowawcze
 • przeprowadzono 28 postępowań sprawdzających

W analogicznym okresie 2016 roku:

 • wszczęto 42 postępowania przygotowawcze
 • przeprowadzono 9 postępowań sprawdzających.
 • Poszukiwania osób zaginionych

W 2017 roku w KPP w Opocznie poszukiwała  44 osób zaginionych, w tym 27 zaginięć I kategorii ( takie, w których dla całego stanu osobowego jednostki ogłaszano alarmy)

 • Poszukiwania osób na podstawie wydanych listów gończych

W wewnętrznym rankingu skuteczności, opoczyńska policja kryminalna zajęła drugi rok z rzędu I miejsce w województwie łódzkim pod względem efektywności poszukiwań osób pośród 22 komend powiatowych i miejskich, wyprzedzając drugą w tej klasyfikacji jednostkę o 19 procent (0,73).

W liczbach bezwzględna  kształtuje się to w następujący sposób:

 • 45 osób zatrzymanych poszukiwanych listami gończymi
 • 55 osób zatrzymanych na podstawie innych podstaw poszukiwawczych (ustalenia miejsca pobytu, nakazy)

Wyniki  służby prewencyjnej omówił  Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie mł. insp. Wojciech Dworak.

W swoim wystąpieniu wielokrotnie podkreślił, że  bardzo ważnym  elementem  pracy prewencyjnej jest doskonała współpraca z samorządami  jak  tez z instytucjami z terenu całego powiatu.

Niezwykle ważnym elementem służby prwewencyjnej było uruchomienie patroli służb ponadnormatywnych.

Dzięki wsparciu 5 gmin, możliwe było uruchomienie dodatkowych 87 patroli  policyjnych.

 

 


 

 

Podczas spotkania podsumowano działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od dnia uruchomienia platformy.

 

Na terenie KPP w Opocznie

 

W zakresie bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w ubiegłym roku na terenie powiatu opoczyńskiego doszło do 74 wypadków- drogowych, w których śmierć poniosło 11 osób, a 102 osoby zostały ranne. Najwięcej zdarzeń drogowych miało miejsce na drogach krajowych.

 

 

 

Godne podkreślenia są działania jakie policjanci Wydziału Drogowego ale także  Prewencji, w tym dzielnicowi, przeprowadzili  w zakresie pracy profilaktycznej, szczególnie ukierunkowanej na zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich. Ta sfera działalności realizowana była przy współpracy nauczycieli, pedagogów, jak też lokalnych instytucji poza policyjnych.

 

W 2017 r. tak jak i w latach ubiegłych Komenda Powiatowa Policji w Opocznie realizowała działalność w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przez społeczność powiatu opoczyńskiego przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także kontynuowała współpracę z innymi podmiotami realizującymi określone zadania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Współpraca ta przejawiała się m.in. organizowaniem wspólnych patroli, akcji, kontroli oraz innych działań o charakterze prewencyjnym.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, podczas swojej oceny jednostki, podkreślał zaangażowanie w wypełnianie obowiązków służbowych przez policjantów z opoczyńskiej Komendy Policji oraz pogratulował osiągniętych w minionym roku wyników. Na zakończenie rocznej odprawy służbowej głos zabrał v-ce starosta opoczyński  Marcin Baranowski, który w imieniu samorządowców wyraził słowa uznania dla pracy opoczyńskich stróżów prawa. Pogratulował osiągniętych wyników oraz życzył dalszej owocnej współpracy i bezpiecznej służby dla wszystkich policjantów oraz policjantek, a także dla pracowników opoczyńskiej komendy.

W podsumowaniu Komendant Powiatowy Policji w Opocznie, podziękował za dotychczasową  współpracę wszystkim współpracującym z opoczyńską policją instytucjom, jednocześnie nakreślił plany na 2018 rok. Priorytetem na 2018 rok jest  bez wątpienia rozpoczęcie budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Paradyżu. W dalszym ciągu opoczyńscy policjanci będą organizowali różne akcje profilaktyczno- prewencyjne skierowane do mieszkańców powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

 

Autor: asp.szt. Barbara Stępień

Źródło: KPP w Opocznie

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ