,,Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” – debata w Szydłowcu

, 8 marca 2018
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

W piątek, 2 marca, w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu odbyła się powiatowa debata młodzieży „Narkotyki, dopalacze-nie tędy droga!”. Celem spotkania było m.in. zwiększenie poziomu wiedzy wśród uczniów o zagrożeniach, jakie związane są z narkotykami i dopalaczami.

W piątek, 2 marca, o godz. 9.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu, w ramach Kampanii pod Patronatem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura Radom i Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, odbyła się powiatowa debata młodzieży „Narkotyki, dopalacze-nie tędy droga!”.

Celem spotkania było zwiększenie poziomu wiedzy wśród uczniów o zagrożeniach, jakie związane są z narkotykami i dopalaczami, jak również kształtowanie świadomości wśród młodzieży szkolnej na temat negatywnego wpływu środków odurzających na funkcjonowanie organizmu człowieka oraz skutkach prawnych z tym związanych. W debacie uczestniczyło ponad 150 osób,  przedstawicieli wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu szydłowieckiego.

Debatę „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” zorganizował Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu wraz z partnerami: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Szydłowcu (partner  merytoryczny i moderowanie debaty), Komendą Powiatową Policji w Szydłowcu, Sądem Rejonowym w Szydłowcu oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szydłowcu.

Pan Karol Kopycki Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących przywitał gości oraz wszystkich uczestników debaty – a wśród nich przede wszystkim uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu szydłowieckiego wraz w Dyrektorami Szkół i nauczycielami, a także Panią Małgorzatę Piszczek Zastępcę Dyrektora Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie. Bardzo ciepło przywitał również podkomisarz Irminę Małek-Przepiórkę oraz komisarza Adama Roguskiego – Przedstawicieli Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, młodszego inspektora Marka Filipiaka – I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Szydłowcu, aspiranta sztabowego Dariusza Kalitę – Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu, komisarza Tomasza Szczęsnego – Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji w Szydłowcu, aspiranta sztabowego Piotra Ziębę – asystenta Zespołu Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu, starszego sierżanta Marlenę Skórkiewicz – referenta Jednoosobowego Stanowiska ds. Informacyjno – Prasowych Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu. Powitał także Włodzimierza Górlickiego Starostę Szydłowieckiego, Elżbietę Pawlak – Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szydłowcu, Jolantę Kosno – st. pielęgniarkę Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, Magdalena Kaczmarczyk – starszego asystenta Higieny Pracy, Olgę Bartulę – Czerwińską – Sędzię Sądu Rejonowego w Szydłowcu, Anetę Furmańską – Dyrektora Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu – reprezentującą Burmistrza Szydłowca oraz Laurencję Piasecką – pedagoga resocjalizacyjnego, terapeutę, trenera, mediatora – reprezentującą Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Szydłowcu.

Zanim głos zabrali specjaliści, młodzież wielokrotnie prezentowała przygotowane na bardzo wysokim poziomie wystąpienia artystyczno-wokalne, które nawiązywały do poruszanej tematyki, wprowadzając wszystkich uczestników debaty w atmosferę zadumy i refleksji.

Przedmowę wprowadzającą do wystąpień prelegentów wygłosili Pani Małgorzata Piszczek Zastępca Dyrektora Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz aspirant sztabowy Dariusz Kalita – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu. Pan Włodzimierz Górlicki Starosta Szydłowiecki podkreślił również istotną rolę organizowania tego typu spotkań skierowanych do młodzieży, rodziców i nauczycieli. Omówił ich wagę i fakt iż mają one wartość wielopokoleniową.

Pierwsza prezentacja została przedstawiona przez Dyrektora powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i przybliżyła rolę Sanepidu w walce z narkotykami i dopalaczami na terenie powiatu szydłowieckiego oraz skalę zatruć środkami psychoaktywnymi w 2017 r. Przybliżyła także zebranym czym są dopalacze i narkotyki oraz jaki jest ich skład i pochodzenie. Następnie prezentację przedstawił asp. szt. Piotr Zięba z Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu, który omówił tematykę związaną z odpowiedzialnością karną nieletnich, postępowaniem w sprawach o czyny karalne oraz konsekwencjach prawnych, jakie grożą nieletnim za posiadanie, przyjmowanie bądź rozprowadzanie środków odurzających. Kolejnym prelegentem była Sędzia Olga Bartula-Czerwińska- Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sadu Rejonowego w Szydłowcu, która omówiła procedury postępowania z nieletnimi naruszającymi Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich jak również o środkach stosowanych przez Sąd wobec nieletnich. Wystąpienie prelegentów podsumowała Laurencja Piasecka reprezentująca Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, która zachęcała młodzież do korzystania z porad specjalistów i terapeutów pracujących w poradni, aby pomóc nie tylko sobie ale starać się również pomagać swoim koleżankom, czy kolegom i nie zostawać obojętnym na problemy drugiego człowieka. Podkreśliła również istotę profilaktyki pierwszorzędowej prowadzonej w szkołach, dzięki której problem zażywania środków psychoaktywnych może istotnie ulec obniżeniu. Mówiła o czynnikach chroniących i czynnikach ryzyka. Podkreślała wagę współpracy szkół z innymi instytucjami w obszarach pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzicom.

W kolejnym panelu debaty dyrektorzy szkół oraz uczniowie prezentowali działania profilaktyczne, które prowadzone były i są na terenie szkół, aby zwiększyć świadomość młodzieży na zagrożenia z jakimi mogą się spotkać w codziennym życiu oraz uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka, ratowanie życia czy dbanie o miejsca historyczne na terenie powiatu.

Podsumowaniem debaty były pytania zadawane przez młodzież, na które prelegenci udzielali odpowiedzi.

Kampania “Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga” dedykowana jest do grona pedagogicznego, rodziców oraz młodzieży. Działania mają na celu zwiększenie poziomu wiedzy nauczycieli i rodziców o zagrożeniach związanych z narkotykami i dopalaczami oraz o instytucjach niosących pomoc. Natomiast w środowisku młodzieży szkolnej mają wpłynąć na kształtowanie świadomości na temat negatywnego wpływu środków odurzających na funkcjonowanie organizmu człowieka i skutkach prawnych z tym związanych.

 

 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu
Zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ