Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

, 29 kwietnia 2021
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Z uwagi na stan epidemii COVID-19 oraz zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości   informujemy, że realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie szydłowieckim odbywa się w dalszym ciągu w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, a więc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail) Zapisy na porady odbywają się: telefonicznie pod

Z uwagi na stan epidemii COVID-19 oraz zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości   informujemy, że realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie szydłowieckim odbywa się w dalszym ciągu w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, a więc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail)

Zapisy na porady odbywają się:

 1. telefonicznie pod nr:  (48) 617-70-96 (od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30)
 2. e-mail:npp@szydlowiecpowiat.pl
 3. pod adresem:https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/szyd%C5%82owiecki

W sytuacji zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego lub poprawy sytuacji epidemicznej w poszczególnych punktach uruchamiane będą porady osobiste.

 

 • Kto ma prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Na czas trwania epidemii zostały uproszczone procedury udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Przed uzyskaniem pomocy prawnej beneficjent nie musi składać pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie składa oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

 •   Kto udziela bezpłatnych porad?

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela adwokat lub radca prawny. Pomoc w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczona jest przez doradcę.

 

 •  Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Zakres spraw objętych nieodpłatną pomocą prawną lub nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim dotyczy m.in. kwestii mieszkaniowych, zatrudnienia, opieki medycznej, świadczeń z pomocy społecznej, spraw rodzinnych, przestępstw czy wykroczeń. Osoby uprawnione mogą uzyskać pomoc dotyczącą dochodzenia alimentów czy zrzeczenia się spadku.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać informacje o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących danej osobie uprawnieniach oraz spoczywających na niej obowiązkach m.in. w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego. Możliwe jest również sporządzenie projektu odpowiedniego pisma, z wyjątkiem pism w toczącym się postępowaniu przygotowawczym, sądowym i sądowoadministracyjnym. Osoba uprawniona do pomocy może uzyskać projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych czy ustanowienie pełnomocnika z urzędu, a także niezbędne informacje o kosztach postępowania. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje również mediację.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w szczególności obejmuje porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Ma na celu wsparcie danej osoby w samodzielnym rozwiązaniu jej problemu. Podobnie jak nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie obejmuje również mediację.

 

Źródło: http://szydlowiecpowiat.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/191973/nieodplatna_pomoc_prawna_i_nieodplatne_poradnictwo_obywatelskie

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ