Ochrona konsumentów – Wyroki sądowe

, 25 lutego 2019
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

Provident Polska, Polkomtel i Multimedia Polska to przedsiębiorcy, których dotyczyły wyroki sądowe w sprawach decyzji UOKiK z zakresu ochrony konsumentów.

Provident – sygn. VII AGa 1473/18

Pierwszy z opisywanych wyroków dotyczy decyzji z grudnia 2013 r., w której urząd uznał, że ochrona konsumentów jak i ich zbiorowe interesy są naruszane przez Provident Polska. Spółka podawała w umowie pożyczki z obsługą w domu nieprawdziwe informacje o całkowitym jej koszcie oraz wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Przedsiębiorca nie informował o wysokości opłaty za obsługę w domu i dodatkowej opłaty przygotowawczej. Urząd nałożył na spółkę kary finansowe w łącznej wysokości ponad 12 mln zł.

W listopadzie 2017 r. SOKiK wydał wyrok, którym obniżył kary nałożone przez UOKiK do ok. 770 tys zł.

Od wyroku sądu I instancji obie strony złożyły apelacje. W listopadzie 2018 r. Sąd Apelacyjny ogłosił wyrok w którym uznał argumenty prezesa UOKiK i oddalił apelację przedsiębiorcy. SA znacznie surowiej od SOKiK ocenił szkodliwość praktyki polegającej na niepodawaniu pełnych informacji o opłatach związanych z obsługą pożyczki w domu konsumenta. W jego ocenie na działania te byli szczególnie podatni konsumenci znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, pilnie potrzebujący gotówki. Takie osoby są znacznie bardziej skłonne do zaakceptowania oferty na niekorzystnych dla siebie warunkach, o których dowiadywały się dopiero w końcowym etapie zawierania umowy.  Sąd zwrócił również uwagę, że opłaty pobierane za obsługę w domu nie były proporcjonalne do kosztów, które ponosił Provident. W ocenie sądu prezes UOKiK prawidłowo obliczył wysokość kary nałożonej na spółkę.

Polkomtel – sygn. XVII AmA 56/16

Kolejny z wyroków dotyczy odwołania Polkomtel od decyzji UOKiK z marca 2016 r. Operator  bez wcześniejszej zgody użytkowników telefonów „na kartę” uruchamiał im na okres próbny pakiet internetowy „Non Stop”. W chwili rozpoczęcia świadczenia usługi, przedsiębiorca nie przekazywał pełnych informacji umożliwiających podjęcie świadomej decyzji dotyczącej umowy. Komunikaty kierowane do abonentów albo nie zawierały istotnych informacji dotyczących aktywowanej usługi albo przekazywały je w sposób nieprawidłowy. Dotyczyło to takich danych, jak nazwa usługi, informacja o możliwości i sposobie rezygnacji z niej oraz o tym, że po upływie okresu próbnego usługa stawała się płatna. W chwili aktywacji konsumenci nie byli również informowani o tym, jak nazywa się regulamin, w którym mogą znaleźć potrzebne informacje dotyczące pakietu. W wydanej decyzji Prezes UOKiK uznał, że taka praktyka Polkomtel może wprowadzać konsumentów w błąd.

Urząd stwierdził zaniechanie stosowania przez Polkomtel zakwestionowanych praktyk i zobowiązał spółkę do publikacji treści decyzji na swojej stronie internetowej.

W listopadzie 2018 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie operatora. W ustnym uzasadnieniu rozstrzygnięcia sąd wskazał, że sms-y kierowane przez Polkomtel do konsumentów wywoływały u nich nieprawdziwe przekonanie, że doszło do zmiany umowy. Sąd podzielił argumentacje prezesa UOKiK, że konsumenci nie byli dostatecznie informowani o tym, co powinni zrobić gdyby chcieli zrezygnować z niezamawianej usługi.

Multimedia Polska – sygn. XVII AmA 42/16

Ostatni z wyroków dotyczy odwołania Multimedia Polska od decyzji UOKiK z grudnia 2015 r. Spółka, w ramach usługi telewizji kablowej, gwarantowała liczbę programów telewizyjnych składającą się na wybrany pakiet. Jednocześnie nie określała w umowie jego zawartości programowej. Liczne skargi na operatora świadczą o tym, że sposób prezentowania oferty sprawiał, że konsument był przekonany o dostępie do określonych kanałów. Tymczasem wymieniane w umowach, najbardziej pożądane programy, nie wchodziły w skład oferty lub były po krótkim czasie zastępowane innymi. Prezes UOKiK uznał działanie operatora za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. W decyzji urząd nałożył na spółkę obowiązek umożliwienia klientom rozwiązania niekorzystnych umów oraz nałożył karę finansową w wysokości ponad 4,8 mln zł.

W październiku 2018 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie spółki. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd stwierdził, że sposób skonstruowania oferty był niejasny dla konsumenta. Przedsiębiorca dawał sobie możliwość jednostronnych zmian w zapisach umowy. Sąd utrzymał wysokość kary nałożonej na spółkę.

Baza wyroków

Od listopada 2015 r. na stronie UOKIK działa baza wyroków sądowych. Zamieszczane są w niej informacje dotyczące wszystkich rozstrzygnięć w sprawach decyzji z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji, naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz w sprawach o uznanie klauzul za niedozwolone (w których powodem był prezes UOKiK). Baza dostępna jest w zakładce „Wyroki” na stronie internetowej UOKiK: http://decyzje.uokik.gov.pl/bp/wyroki.nsf. Szczegóły dotyczące zasad zamieszczania wyroków znajdują się w dokumencie: Zasady informowania o sprawowaniu sądowej kontroli nad decyzjami prezesa UOKiK.

Źródło: uokik.gov.pl

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ