Odprawa służbowa z przedstawicielami jednostek OSP z KSRG

, 27 lutego 2018
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Odprawę rozpoczął bryg. Józef Pacan – Komendant Powiatowy PSP, który powitał wszystkich przybyłych przedstawicieli gmin oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dniu 9 lutego b.r. w Komendzie Powiatowej PSP w Opocznie odbyło się obszerne tematycznie szkolenie dla przedstawicieli z jednostek OSP z KSRG z terenu powiatu opoczyńskiego, pełniących funkcje naczelników, prezesów OSP Komendantów Gminnych ZOSP RP oraz pracowników gmin odpowiedzialnych za sprawy ochrony przeciwpożarowej.

Następnie sprawozdanie i działalność Komendy Powiatowej PSP w Opocznie za 2017r. w formie prezentacji multimedialnej przedstawił bryg. Andrzej Śpiewak – p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie. Wśród najważniejszych kierunków działania KP PSP omówił kluczowe kierunki działania, m.in.: sytuację pożarową – charakterystyczne zdarzenia, zagadnienia szkoleniowe, zagadnienia operacyjne i działalność ratowniczo – gaśniczą. Druhowie zapoznali się z trwającymi akcjami edukacyjnymi w ramach ogólnopolskiej kampanii prewencyjnej MSWiA „Czad i ogień – obudź czujność” czy „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Omawiane pozostałe tematy prezentowane przez służbę operacyjną, kwatermistrzowską oraz dowódcę JRG tut. Komendy dotyczyły m.in.:

 • sprawozdawczości OSP za 2017 r. i planów zakupów na 2018 r. dotacji MSWiA dla OSP spoza KSRG „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” i dla OSP z KSRG „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, włączonej do KSRG” oraz dofinansowania dla ochotniczych straży pożarnych ze środków NFOŚiGW w Warszawie, a także środków przekazanych Komendantowi Głównemu przez firmy ubezpieczeniowe z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia.
 • rozdziału środków finansowych ww. dotacji w latach 2015-2017 oraz pisma ministra MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego z dnia 19 stycznia 2018 roku,
 • wyjazdowości OSP za 2017 r,
 • procedur dysponowania do zdarzeń,
 • podsumowania inspekcji gotowości operacyjnej przeprowadzonych w jednostkach OSP w 2017 r.
 • organizacji łączności na potrzeby KDR (procedur i wytycznych oraz metody postępowania w tym zakresie).

Następnie dowódca JRG bryg. Dariusz Rzepka przedstawił plan szkoleń OSP na 2018 r., standardy minimalne w zakresie przeszkolenia stanów OSP z KSRG, omówił zagadnienia związane bezpieczeństwem i higieną służby (środki ochrony indywidualnej, badania okresowe, dopuszczenia do użytkowania, wymagania dot. konserwacji ubrań itp.) oraz obowiązkowe wymagania dot. strażaków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Ponadto przedstawił informacje związane z organizacją gminnych i powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych (terminy, sędziowanie, wymogi dla sprzętu itp.), omówił zmiany w przepisach dot. wycinki drzew (poinformował o konieczności w dalszym ciągu udokumentowania wycięcia drzewa przez JOP) oraz podsumował funkcjonowanie stacji obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych i wykonane przeglądy w 2017 r. Poinformował również obecne osoby o konieczności przeprowadzenia doskonalenia zawodowego kierowców OSP w zakresie techniki prowadzenia pojazdów w trudnym terenie i przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych oraz drogowych.

Źródło: KP PSP w Opocznie

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ