Ośrodek Wspierania Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych w Mirowie

, 15 stycznia 2018
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Mirów rozpoczyna realizację projektu „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych w Mirowie”.

Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Mirów rozpoczyna realizację projektu „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych w Mirowie”. Grupą docelową będą dzieci i młodzież z klas 1-7 ze szkół z terenu gminy Mirów oraz ich rodzice i mieszkańcy gminy z uwzględnieniem grup defaworyzowanych (osoby do 35 roku życia, osoby bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby bez doświadczenia zawodowego oraz osoby w wieku powyżej 55 roku życia).

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących zadań:

1. Organizacja i prowadzenie Ośrodka Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych w Mirowie:

 • dyżury konsultantów
 • warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
 • warsztaty Inicjatyw Lokalnych
 • zajęcia edukacyjne dla dzieci z PSP Mirów z zakresu doradztwa zawodowego ,,Poznaję zawody – wiem kim będę!”

2. Klinika zdrowego człowieka:

 • warsztaty z zakresu zdrowego stylu życia
 • aerobik międzypokoleniowy

3. Akademia dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego

 • warsztaty przyrodnicze
 • szkolenie z zakresu dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego
 • warsztaty fotograficzne międzypokoleniowe
 • międzyszkolny konkurs fotograficzny oraz wernisaż

Projekt realizowany jest przez grantodawcę, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Razem na Piaskowcu”, na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego i współfinansowany ze środków UE w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Źródło: Urząd Gminy Mirów

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ