Podsumowanie pracy skarżyskich policjantów

, 26 stycznia 2018
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

25 stycznia w Sali Konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku- Kamiennej odbyła się Narada Roczna podsumowująca pracę skarżyskich policjantów za 2017 rok.

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach insp. Dariuszowi Augustyniakowi przez Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku- Kamiennej podinsp. Krzysztofa Leśniewskiego.

W dalszej kolejności głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku – Kamiennej insp. Tomasz Śliwiński, który na wstępie przywitał zaproszonych gości. W gronie zaproszonych osób znaleźli się m.in. Starosta Powiatu Skarżyskiego Jerzy Żmijewski, Wiceprezydent Miasta Skarżyska- Kamiennej Krzysztof Myszka, kapelan skarżyskiej jednostki ks. Krzysztof Sieczka, Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów Cezary Błach, wójtowie gmin, Prokurator Rejonowy, komendant straży pożarnej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku- Kamiennej, przedstawiciele służby leśnej z terenu powiatu skarżyskiego, policjantki i policjanci oraz pracownicy cywilni komendy.

W głównej części spotkania Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku – Kamiennej insp. Tomasz Śliwiński szczegółowo omówił pracę podległych mu policjantów w obszarze służby kryminalnej, prewencyjnej i logistycznej. Komendant Śliwiński zwrócił uwagę na spadającą liczbę przestępstw i dobrej, ogólnej wykrywalności, która wyniosła 75 %.  Oceniając bezpieczeństwo w ruchu drogowym wskazał na spadek liczby wypadków ( 2016 – 91, 2017 – 73), co w ocenie komendanta jest dobrym trendem. Niestety mimo mniejszej liczby zdarzeń drogowych, wzrosła liczba ofiar śmiertelnych (2016 – 5, 2017 – 7). Komendant zwrócił również uwagę na niechronionych uczestników ruchu drogowego. W minionym roku w wypadkach drogowych rannych zostało 39 pieszych, a czterech poniosło śmierć. Szef skarżyskich policjantów podkreślił, że podniesienie bezpieczeństwa  w ruchu drogowym będzie w dalszym ciągu jednym z głównym priorytetów funkcjonariuszy. W obecnym roku policjanci będą skupiać się na „obecności” na drodze oraz działaniach profilaktycznych podnoszących świadomość społeczną.

Komendant Śliwiński na koniec wystąpienia podziękował wszystkim służbom i podmiotom, które dzięki wspólnie podejmowanym działaniom przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa w powiecie skarżyskim. Szczególne podziękowania przekazał samorządom, które co roku wspierają skarżyską jednostkę środkami finansowymi. W ubiegłym roku dzięki przekazanym funduszom doszło do zakupu nowoczesnego Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego. Samorządy wspierały również jednostkę dofinansowaniami na służby ponadnormatywne i prowadzone działania profilaktyczne. Swe podziękowania skierował również do funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych komendy podkreślając, że bez zaangażowania  tych osób, nie byłoby możliwe uzyskanie takich wyników.

Do podziękowań dołączyli się zaproszeni goście. Głos zabrał Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski, który pozytywnie ocenił służbę skarżyskich policjantów oraz współpracę z kierownictwem jednostki. Starosta wyraził swoją wdzięczność za wszystkie działania Policji prowadzone w poszczególnych obszarach. Dziękował dzielnicowym za rzetelnie wykonywane obowiązki oraz dobrą współprace ze społeczeństwem. W dalszej kolejności głos zabrał Wiceprezydent Miasta Skarżyska- Kamiennej Krzysztof Myszka, który dołączył do podziękowań. Jak określił, dzięki pracy funkcjonariuszy i większej świadomości społecznej mieszkańcy Skarżyska mogą czuć się bezpieczniej. Jako ostatni głos zabrał Prokurator Rejonowy Tomasz Rurarz. Szef skarżyskiej prokuratury gratulował osiągniętych wyników oraz życzył wszystkim jeszcze lepszych – w obecnym roku.

Odprawę podsumował Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak. Komendant omówił pokrótce wyniki pracy całego garnizonu świętokrzyskiego w odniesieniu do innych województw. Jak podkreślał, osiągnięte wyniki były jednymi z najlepszych w całym kraju, a polska Policja cieszy się coraz większym zaufaniem społecznym, co widać w prowadzonych badaniach i sondażach. Komendant Augustyniak podsumowując pracę skarżyskich policjantów zaakcentował obszary, które w jego ocenie wymagają większej intensyfikacji działań. Jednocześnie gratulował funkcjonariuszom ich profesjonalizmu, dużego zaangażowania w realizację codziennych zadań, jak również wszystkim tym, którzy swoim codziennym trudem przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa w powiecie.

Opr. DSz
Źródło: KPP Skarżysko- Kamienna

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ