Podsumowanie roku w Komendzie Powiatowej Policji w Opocznie

, 8 lutego 2019
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

6 lutego 2019 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, odbyła się narada podsumowująca wyniki pracy opoczyńskich policjantów w 2018 roku.

 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Konrad Kobierski przedstawił informacje dotyczące spraw kadrowych oraz wyniki służby kryminalnej i dochodzeniowo śledczej w 2017 roku. Wyniki  służby prewencyjnej omówił Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie mł. insp. Wojciech Dworak. W swoim wystąpieniu wielokrotnie podkreślił, że bardzo ważnym elementem pracy prewencyjnej jest doskonała współpraca z samorządami jak tez z instytucjami z terenu całego powiatu. Niezwykle ważnym elementem służby prewencyjnej było uruchomienie patroli służb ponadnormatywnych. Dzięki wsparciu 5 gmin, możliwe było uruchomienie dodatkowych kilkudziesięciu patroli  policyjnych. Podczas spotkania podsumowano działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa od dnia uruchomienia platformy.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to platforma, dedykowana społeczeństwu aby w całkowicie anonimowy sposób, można było  zgłaszać policji, te sytuacje, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa i stwarzają zagrożenie dla społeczności lokalnej.

To narzędzie, które bez wątpienia pomaga policjantom szybciej eliminować negatywne zjawiska, szczególnie te najbardziej uciążliwe z punktu widzenia społecznego. Z dotychczasowej analizy zgłoszeń wynika, że dominują zagrożenia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, w tym głównie „przekraczanie dozwolonej prędkości”, nieprawidłowe parkowanie. Oczywiście nie brakuje też zgłoszeń dotyczących np. spożywania alkoholu w miejscu publicznym czy też różnego rodzaju aktów wandalizmu.

Zgodnie z założeniem KMZB w miejscach gdzie zagrożenia zostały potwierdzone (czerwone ikony na mapie zagrożeń) kierowani są policjanci w celu eliminacji niekorzystnego zjawiska.

W zakresie bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, w ubiegłym roku na terenie powiatu opoczyńskiego doszło do 86 wypadków- drogowych, w których śmierć poniosło 12 osób, a 113 osób zostało rannych. Najwięcej zdarzeń drogowych miało miejsce na drogach krajowych i wojewódzkich.

Godne podkreślenia są działania jakie policjanci Wydziału Ruchu Drogowego ale także Prewencji, w tym dzielnicowi, przeprowadzili  w zakresie pracy profilaktycznej, szczególnie ukierunkowanej na zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich. Ta sfera działalności realizowana była przy współpracy nauczycieli, pedagogów, jak też lokalnych instytucji poza policyjnych.

W 2018 r. tak jak i w latach ubiegłych Komenda Powiatowa Policji w Opocznie realizowała działalność w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przez społeczność powiatu opoczyńskiego przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także kontynuowała współpracę z innymi podmiotami realizującymi określone zadania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Współpraca ta przejawiała się m.in. organizowaniem wspólnych patroli, akcji, kontroli oraz innych działań o charakterze prewencyjnym.

Komendant Wojewódzki Policji  w Łodzi, podczas swojej oceny jednostki, podkreślał zaangażowanie w wypełnianie obowiązków służbowych w tym przestrzeganie dyscypliny służbowej przez opoczyńskich  policjantów oraz pogratulował osiągniętych w minionym roku wyników.

Słowa uznania za codzienną służbę i sumienne realizowanie codziennych zdań, padły także ze strony Posła na Sejm RP Roberta Telusa oraz Starosty Opoczyńskiego Marcina Baranowskiego.

W podsumowaniu Komendant Powiatowy Policji w Opocznie, podziękował za dotychczasową  współpracę wszystkim współpracującym z opoczyńską policją instytucjom, jednocześnie nakreślił plany na 2019 rok.

Priorytetem jest  bez wątpienia rozpoczęcie budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Paradyżu. W dalszym ciągu opoczyńscy policjanci będą organizowali różne akcje profilaktyczno- prewencyjne skierowane do mieszkańców powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

W odprawie udział wzięli: Poseł na Sejm RP Robert Telus, Komendant  Wojewódzki Policji w Łodzi  insp. Andrzej Łapiński , Starosta Opoczyński Marcin Baranowski, Przewodniczący Powiatu Opoczyńskiego Józef Róg, Wicestarosta Opoczyński Maria Barbara Chomicz,  Zastępca Burmistrza  Miasta i Gminy Opoczno Tomasz Łuczkowski, Zastępca  Burmistrza Miasta i Gminy Drzewica Dominik Niemirski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie Anna Zięba, Wójtowie Gmin: Sławno- Tadeusz Wojciechowski, Białaczów- Barbara Goworek, Paradyż Wojciech Rudalski, Żarnów dr Krzysztof Nawrocki, Poświętne- Zastępca Wójta Maria Grzybek, sekretarz Gminy Mniszków- Beata Gwadera -Białas, Przedstawiciele służb i instytucji współpracujących z opoczyńską policją: Prokurator Rejonowy w Opocznie Anna Jóźwik wraz z zastępcą Rafałem Matusiak, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie bryg.- Józef Pacan,  Nadleśniczy Nadleśnictwa Opoczno Dawid Kosylak, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie Włodzimierz Skorupski , z-ca Dyrektora SANEPID  w Opocznie Izabela Budzyńska-Jewtuch, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie-Edyta Wcisło, Marcin Kujawski, Falck Opoczno, Mateusz Chwałek –Komendant SOK, kadra kierownicza oraz funkcjonariusze opoczyńskiej Policji.
Źródło: opocznopowiat.pl
fot. Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ