Orzeczenie Trybunału UE. Polska zostanie ukarana za smog?

, 22 lutego 2018
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE był łatwy do przewidzenia. Polska naruszyła unijne normy czystości powietrza i zostanie ukarana za smog.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE był łatwy do przewidzenia. Polska złamała unijne przepisy dopuszczając do wieloletnich przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu. Na chwilę obecną nie zasądzono kar, ale jeżeli sytuacja nie ulegnie szybkiej poprawie, Komisja Europejska może wnioskować o ich nałożenie.

Komisja Europejska wniosła skargę na Polskę w czerwcu 2016 roku uznając, że polskie władze nie przestrzegają wymogów prawa unijnego dotyczącego stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu oraz nie dokonały prawidłowej transpozycji przepisów w sprawie jakości powietrza. Zarzuty Komisji były poparte silnymi argumentami – od 2007 do 2015 roku dobowe dopuszczalne wartości pyłu PM10 były stale przekraczane w 35 spośród 46 stref jakości powietrza w Polsce. Co więcej, w dziewięciu strefach stale przekraczane były także dopuszczalne stężenia roczne.

Dyrektywa UE z 2008 roku określa wartości dopuszczalne zanieczyszczenia powietrza oraz progi alarmowe mające na celu ochronę zdrowia. W ten sposób UE stara się nakłonić państwa członkowskie do utrzymania jakości powietrza niezagrażającej zdrowiu obywateli. Jedna z regulacji mówi, że w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych państwo powinno ustalić plan działania, dzięki któremu czas przekroczeń był jak najkrótszy. Trybunał orzekł, że żaden z programów ochrony powietrza przyjętych przez Polskę na szczeblu krajowym bądź regionalnym nie określa, że powinny one umożliwić ograniczenie przekroczeń w możliwie najkrótszym terminie.

Po tym jak Trybunał stwierdził naruszenie przepisów, Polska powinna jak najszybciej dostosować się do wyroku. Jeżeli Komisja Europejska stwierdzi, że nasz kraj nie zastosował się do orzeczenia Trybunału, może wnieść kolejną skargę i domagać się kar finansowych.

Jak podaje NIK, kwota sankcji może wynieść nawet 4 mld złotych. Fundacja Client Earth – Prawnicy dla Ziemi szacuje, że w przypadku Polski kwota może wynieść od 5 tys do prawie 304 tys euro za każdy dzień naruszenia przepisów unijnych. Sankcje nałożone na nasz kraj mogą przyjąć także postać ryczałtu – w tym przypadku kwota może wynieść od 4,3 mln do ponad 50 mln euro.

W pięćdziesiątce najbardziej zanieczyszczonych pyłem miast w Europie, aż 33 znajduje się w Polsce. Zanieczyszczenie pyłem PM10 w naszym kraju spowodowane jest głównie tzw. niską emisją z ogrzewania gospodarstw domowych. W Polsce wprowadzono zakaz sprzedawania najtańszych pieców do ogrzewania domów, jednakże przez kilka miesięcy jakość powietrza w naszym kraju znacząco się nie poprawiła.
Szacuje się, że zanieczyszczenie powietrza w Polsce jest przyczyną ponad 40 tys. przedwczesnych zgonów rocznie. Koszty związane ze zdrowiem obywateli wynikające z zanieczyszczenia powietrza przekraczają 26 mld euro rocznie.

 

Źródło: PAP, money.pl

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ