“Powiatowe Dęby” 2018 – wnioski

, 25 stycznia 2018
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Do 30 marca 2018 r. można składać wnioski o przyznanie nagrody „Powiatowe Dęby” – prestiżowej nagrody ustanowionej w powiecie skarżyskim w celu wyróżnienia osób za wybitne osiągnięcia w dziedzinach: kultury, sztuki, sportu, działalności społecznej i przedsiębiorczości.

Do 30 marca 2018 r. można składać wnioski o przyznanie nagrody „Powiatowe Dęby” – prestiżowej nagrody ustanowionej w powiecie skarżyskim w celu wyróżnienia osób za wybitne osiągnięcia w dziedzinach: kultury, sztuki, sportu, działalności społecznej i przedsiębiorczości. Dotychczas otrzymało ją 75 osób.

Nagroda została ustanowiona w 2001r. uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego. Przyznawana była do 2010 roku corocznie podczas uroczystej sesji Rady Powiatu, obecnie nagrody są przyznawane co dwa lata. Powiatowe Dęby otrzymują osoby, które swoją pracą i działalnością wpływają na rozwój powiatu skarżyskiego oraz jego pozytywny wizerunek, a jednocześnie cieszą się szacunkiem i uznaniem społeczności lokalnej. Nagrodę przyznaje Kapituła Konkursowa, której przewodniczą: Starosta Skarżyski i Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego, a którą tworzą laureaci poprzednich edycji tego konkursu.

Nagroda „Powiatowe Dęby” może być przyznana osobom fizycznym i prawnym, organizacjom, stowarzyszeniom, fundacjom, instytucjom oraz innym podmiotom – tylko jeden raz, za między innymi:

 • wyróżniające się sukcesy i osiągnięcia w dziedzinie kultury, sztuki i sportu,
 • za szczególną działalność społeczną w tym osiągnięcia w dziale budowy społeczeństwa obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem wspierania samorządności lokalnej, upowszechnianie informacji w zakresie funkcjonowania samorządów lokalnych i rozpowszechniania idei samorządowej, działanie w zakresie komunikacji społecznej mające istotny wpływ na aktywizowanie lokalnych społeczności i kreowanie inicjatyw lokalnych,
 • za wyjątkowe osiągnięcia w działalności gospodarczej i przedsiębiorczości a w szczególności: inwestowanie służące wzrostowi nowych miejsc pracy i rozwojowi infrastruktury, wdrażanie innowatorskich technik i technologii produkcji, rozwiązania ekonomiczne i organizacyjne, wykorzystanie w gospodarce odpadów przemysłowych i energetycznych oraz surowców wtórnych, nowatorskie rozwiązania ekonomicznych i organizacyjnych programów edukacji ekologicznej i promocji zagadnień z nią związanych,
 • za znaczny wkład w promowanie powiatu i budowanie jego dobrego wizerunku.
 • uzyskanie tytułu laureatów konkursów, nagród i certyfikatów na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.
 • jubileusze działalności.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego, Starosta Skarżyski, Zarząd Powiatu Skarżyskiego, Radni Powiatu Skarżyskiego oraz organy wykonawcze organizacji, stowarzyszeń, fundacji i instytucji.

 Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1) imię , nazwisko i adres lub nazwę zgłaszającego nominację,
2) określenie dziedziny nominacji
3) uzasadnienie kandydatury, a w szczególności dane o przebiegu działalności albo pracy lub opis osiągnięć uzasadniających otrzymanie nagrody,
4)  informacje o uzyskaniu innych nagród,
5) rekomendacje.

Wnioski należy składać w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej w kopercie z dopiskiem „NAGRODA POWIATOWE DĘBY” do dnia 30 marca 2018 roku.

 Dokumenty do pobrania:
Uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=853&bip_id=1981

Regulamin przyznawania Nagrody Powiatowe Dęby regulamin-przyznawania-nagrody-powiatowe-deby.doc39 KB

Wniosek o przyznanie Nagrody Powiatowe Dęby  wniosek_o_przyznanie_nagrody_Powiatowe_Dęby.doc57 KB

Źródło: Starostwo Powiatowe w Skarżysku- Kamiennej 

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ