Radni Skarżyska przyznali prawie 2,5 miliona złotych na wsparcie dla niepełnosprawnych

, 4 kwietnia 2019
 • 15
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  15
  Shares

W czwartek 28 marca odbyła się VII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Podczas sesji radni podjęli 8 uchwał w tym ważną uchwałę dla środowiska osób niepełnosprawnych.

Rada Powiatu Skarżyskiego na ostatniej sesji przyjęła ważną dla środowiska osób niepełnosprawnych uchwałę. Radni określili zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiat skarżyski w 2019 r. w ramach środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ustalili wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne zadania. Łącznie Rada Powiatu Skarżyskiego przeznaczyła na pomoc osobom niepełnosprawnym oraz instytucjom ich wspierającym 2.466.665,00 zł. Z tego kwotę w wysokości 1.601.640,00 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu, a kwotę w wysokości 865.025,00 zł rozdzielono na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej przeznaczono łącznie 55 tys. zł, z czego:

 • 30 tys. zł na zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu.
 • 25 tys. zł na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej natomiast zabezpieczono środki finansowe w wysokości ponad 810 tys. zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Dyrektora PCPR w Skarżysku-Kamiennej największą pulę środków finansowych, bo 350 tys. zł przeznaczono na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Drugim zadaniem z zakresu rehabilitacji społecznej, na które przeznaczono ponad 250 tys. zł jest dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wraz z opiekunem (jeżeli jest to wskazane we wniosku o skierowanie na turnus wydanym przez lekarza). Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji mającą na celu przywrócenie utraconej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników.

Ponadto przy podziale środków PFRON uwzględniono dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (łącznie z usługą tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika) W tym zakresie potrzeby mieszkańców naszego powiatu zostały oszacowane przez PCPR na kwotę 200 tys. zł i taką kwotę radni zabezpieczyli na ten cel.

Wśród zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, na które także przewidziano środki jest dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Jednakże, w związku z ograniczoną ilością środków finansowych na to zadanie przeznaczono tylko 9.5 tys. zł.

Podział środków został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

Radni powiatowi podczas sesji delegowali dwóch swoich przedstawicieli – radnego Adama Cioka i radnego Zbigniewa Miernika do pracy w komisji bezpieczeństwa i porządku, która powołana została w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Pozostałe uchwały przyjęte przez radę.

 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035,
 • wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,
 • przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Skarżyskim na lata 2019-2021,
 • zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej,
 • zmieniająca Uchwałę Nr 142/XX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyznaczenia kierunków działań restrukturyzacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w oparciu o program restrukturyzacyjny,
 • obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

W trakcie VII sesji Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Jeżyk przedstawił informację interpelacjach i zapytaniach radnych jaki wpłynęły do Biura Rady po ostatniej sesji.

W punkcie wolne wnioski i oświadczenia głos zabrali: radni Renata Bilska, Adam Ciok, Grzegorz Małkus, Mieczysław BąkKatarzyna Bilska.

Na zakończenie posiedzenia Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli w II Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej.

Pełny zapis sesji poniżej:

Źródło: skarzysko.powiat.pl

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ