Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych

, 5 lutego 2018
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Trwa realizacja Programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. Jest on realizowany w 4 miastach na prawach powiatu oraz 37 powiatach, min. w powiecie szydłowieckim.

Zasadniczym celem tego Programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego.

Wyniki dotychczasowych programów badań przesiewowych pokazały, że nawet co 5–6 dziecko może mieć różnego rodzaju problemy związane ze słuchem, mające istotne znaczenie dla jego rozwoju i osiąganych wyników w nauce. Należy podkreślić, że 60% rodziców dzieci z nieprawidłowym wynikiem badania przesiewowego słuchu nie ma świadomości problemów związanych ze słyszeniem u swoich dzieci. Badania ankietowe wykazały ponadto, że dzieci ze znacznym niedosłuchem dwukrotnie rzadziej osiągają dobre wyniki w nauce oraz trzykrotnie częściej mają wyniki bardzo słabe w porównaniu z dziećmi o słuchu prawidłowym. Uzyskane dane potwierdziły zatem zarówno bardzo dużą skalę występowania zaburzeń słuchu wśród dzieci w wieku szkolnym, jak i potrzebę prowadzenia badań przesiewowych w tym zakresie.

Cele szczegółowe Programu:

 • objęcie badaniami całej populacji uczniów kl. I szkół podstawowych z 4 miast na prawach powiatu i 33 powiatów województwa mazowieckiego,
 • umożliwienie dzieciom wczesnej diagnostyki i/lub leczenia zaburzeń słuchu u dzieci z nieprawidłowym wynikiem badania przesiewowego,
 • podniesienie świadomości rodziców/opiekunów, a także pracowników oświaty na temat celowości wykonywania badań przesiewowych słuchu,
 • upowszechnianie wiedzy z zakresu występowania zaburzeń słuchu u dzieci rozpoczynających naukę w szkole,
 • zdobycie przez personel medyczny kompetencji w zakresie organizacji badań przesiewowych słuchu

Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński

 

Zachęcamy do skorzystania z możliwości przeprowadzenia bezpłatnych badań przesiewowych słuchu u dziecka.

Więcej informacji: https://przesiewy-mazowsze.ifps.org.pl/

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ