Projekt „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa”

, 28 maja 2018
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

W dniu 23.05.2018 r. podpisano preumowę na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

W dniu 23.05.2018 r. w Urzędzie Gminy w Fałkowie Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas i Członek Zarządu Województwa Agata Binkowska oraz Wójt Gminy Henryk Konieczny wraz ze Skarbnikiem Bogumiłą Wyciszkiewicz w obecności m.in. Starosty Koneckiego Bogdana Sobonia i Członka Zarządu Powiatu Koneckiego Doroty Dudy, podpisali preumowę na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości” realizowanego przez Gminę Fałków wraz z partnerami, tj. Spółdzielnią Mieszkaniową Nasz Dom w Opocznie, Gminną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska w Kodrębie oraz Spółką J&J Zajazd Podzamcze w Fałkowie.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość całkowita projektu to 5 565 408, 45 zł w tym dofinansowanie 4 175 150, 26 zł. W ramach projektu zostanie wykonane:

-przebudowa placu targowego

-przebudowa Domu Wiejskiego – Remizy OSP

-przebudowa Placu Kościelnego

-przebudowa ul. Ogrodowej

-przebudowa ul. Zamkowej z budową parkingów

-przebudowa drogi pożarowej w parku podworskim

-budowa parkingu przy bibliotece

-przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym

-budowa parkingu przy sklepie i aptece

-przebudowa parkingu przy szkole podstawowej

-budowa parkingu przy osiedlu mieszkaniowym

-budowa parkingu przy boisku GLKS

-przebudowa budynku po Kółku Rolniczym na ul. Pląskowickiej

-przebudowa budynku magazynu przy bibliotece

-budowa monitoringu wizyjnego przy szkole podstawowej i parku podworskim

-budowa monitoringu wizyjnego na placu targowym

-budowa małej architektury w Alei Kasztanowej na ul.Zamkowej

-zagospodarowanie terenu i prace konserwatorskie w Izbie Pamięci

-odnowienie fosy wokół ruin zamku w parku podworskim

-budowa siłowni zewnętrznej w parku podworskim

-budowa rekreacyjnej altany w parku podworskim

-rozbudowa placów zabaw w Fałkowie

-remont i zagospodarowanie terenu i oświetlenie przy oczku wodnym zlokalizowanym przy targowisku

Ponadto partnerzy projektu realizować będą:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom:

-termomodernizację 3 budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego

-zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska:

-termomodernizacja budynku sklepu i apteki

-wykonanie opaski z kostki wokół budynku

-montaż estetycznych wiat magazynowych

Spółka J&J zajazd Podzamcze:

-budowa parkingu z oświetleniem przy zajeździe

-zagospodarowanie terenu z budową ogrodu i tężnią solankową przy zajeździe

Realizacja projektu zaplanowano na lata 2018-2021r

Celem projektu jest przywrócenie i nadanie nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych zdegradowanym i zaniedbanym budynkom, obiektom, terenom i przestrzeni publicznej Fałkowa. Projekt wpłynie pozytywnie na ożywienie społeczne i gospodarcze, odnowienie techniczne i funkcjonalno–przestrzenne najbardziej zdegradowanych obszarów miejscowości Fałków przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne.

Źródło: Urząd Gminy w Fałkowie

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ