Przebudowa DPS-u w Drzewicy – podpisano umowę

, 17 stycznia 2018
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

W dniu 10 stycznia 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie podpisano umowę w imieniu Zarządu powiatu Opoczyńskiego o wartości 9 547 019,13 zł.

Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy

W dniu 10 stycznia 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie została  podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.  Umowę  w imieniu Zarządu Powiatu Opoczyńskiego o wartości  9 547 019,13 zł  podpisali: starosta opoczyński Józef Róg,  wicestarosta Marcin Baranowski  oraz Skarbnik Powiatu Anna Słoniewska natomiast  wykonawcę firmę ROSA-BUD Spółka Akcyjna z Radomia reprezentował Prokurent Grzegorz Urbanelis. Inwestycja będąca przedmiotem umowy polegać będzie na przebudowie i rozbudowie budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy  wraz z infrastrukturą techniczną  i  zagospodarowaniem terenu.

Przedmiotowy  projekt, którego całkowita wartość wynosi 11 450 776,64 zł   w tym przyznane  dofinansowanie z EFRR :  8 670 051,47 zł będzie realizowany do 31 maja 2020 r. W ramach  projektu zakupione zostanie również nowe wyposażenie Domu  a personel zostanie objęty specjalistycznymi szkoleniami Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu świadczonych  usług  w wymiarze materialnym jak i społecznym.

Standardy i cele

Opracowany projekt przewiduje wyższy standard pomieszczeń i wyposażenia niż ustawowy co znacząco przyczyni się do podniesienia ogólnego standardu Domu. Dotyczy to ilości łazienek i toalet, pomieszczeń do prania i suszenia, pokoi dziennego pobytu z aneksem kuchennym. Planowana jest również budowa dwóch pomieszczeń rehabilitacyjnych i dwóch pomieszczeń terapii zajęciowej. Mając na celu podniesienie standardów domu planowany jest zakup urządzeń do gimnastyki na zewnątrz obiektu.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka  i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej. Działalność będzie oparta na realizacji zindywidualizowanych programów wspierająco-aktywizujących. Formy aktywności realizowane będą w czterech pracowniach funkcjonujących na terenie domu. W Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy wdrożona zostanie Europejska Karta Praw  i Obowiązków Osób Starszych Wymagających Długoterminowej Opieki i Pomocy w zakresie zgodnym  z prawem krajowym.

Źródło: MGOPS w Drzewicy

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ