Przed pierwszym dzwonkiem

, 14 września 2017
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej,  kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny,  tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”    W dniu 29 sierpnia 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu odbyło się wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży,
dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, 
kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, 
tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.” 

 

W dniu 29 sierpnia 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu odbyło się wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Szydłowiecki jest organem prowadzącym.

Warunkiem uzyskania awansu było odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu. W dniu 2 sierpnia br. cztery osoby przystąpiły do egzaminu, który dla wszystkich zakończył się pozytywnym rezultatem.

Uroczyste wręczenie aktów nadania odbyło się podczas posiedzenia Zarządu Powiatu w Szydłowu – w obecności starosty Włodzimierza Górlickiego, wicestarosty Adama Włoszkiewicza, członków zarządu – Krzysztofa Rejczaka, Karola Siebyły, Pawła Zawodnika, sekretarza powiatu – Krzysztofa Bernatka, skarbnik powiatu Doroty Jakubczyk oraz naczelnik wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Istotnym punktem spotkania było złożenie ślubowania przez nauczycieli. Starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego, które otrzymali:

1. Magdalena Siebyła, nauczyciel języka polskiego w ZSO im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu,
2. ks. Norbert Skawiński, nauczyciel religii w ZSO im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu,
3. Iwona Janka, psycholog w  ZS im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu,
4. Anna Surdy-Słyk, nauczyciel wychowania fizycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu.

Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera mu drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczyciela dyplomowanego.

Kolejnym „oświatowym” punktem porządku posiedzenia Zarządu Powiatu w Szydłowcu było podjęcie uchwał w sprawie  powierzenia obowiązków dyrektorów szkół.

W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych na stanowiska: dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, a także dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu, Zarząd Powiatu w Szydłowcu powierzył na okres  od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2022 roku:
– stanowisko dyrektora ZSO Karolowi Kopyckiemu
– stanowisko dyrektora CKZiU  Sławomirowi Drabikowi.

Rozpatrywany na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Powiatu pakiet spraw oświatowych zapowiada inaugurację roku szkolnego i potwierdza gotowość do podjęcia wyzwań edukacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki – podsumowuje starosta Włodzimierz Górlicki.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Szydłowcu

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ