Rada Seniorów Powiatu Skarżyskiego zainteresowana pozyskiwaniem środków

, 26 kwietnia 2019
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Rada Seniorów Powiatu Skarżyskiego na ostatnim posiedzeniu dyskutowała na temat pozyskania funduszy na działalność wspierającą seniorów z terenu powiatu.

Możliwość pozyskania funduszy na działalność wspierającą seniorów z terenu powiatu skarżyskiego była tematem przewodnim trzeciego posiedzenia Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego. Rada Seniorów dyskutowała także o współpracy z Domami Pomocy Społecznej działającymi na terenie powiatu skarżyskiego, przyjęto także plan pracy Rady na kadencję. Wśród zaproszonych na posiedzenie gości byli wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, wicestarosta skarżyski Anna Leżańska, dyrektor DPS “Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej Agnieszka Herbuś oraz dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej Jacek Jamroz.

Wicemarszałek Renata Janik mówiła o możliwościach wsparcia finansowego na działania związane z polityką prospołeczną ze strony samorządu województwa. Poinformowała, że jeszcze w tym roku można ubiegać się o niewielkie w granicach od 2 do 4 tys. zł dotacje z budżetu województwa w ramach środków pozakonkursowych na działania prozdrowotne, czy też organizację wydarzeń sportowych lub kulturalnych Zaznaczyła, że jeśli chodzi o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego to takich wprost skierowanych do seniorów, nie ma. Natomiast dla seniorów można pozyskać pieniądze jedynie przez pryzmat tzw. wniosków na świetlice środowiskowe poprzez samorządy czy stowarzyszenia. Jak informowała wicemarszałek jest to możliwe w ramach działań prorodzinnych, którymi można objąć także seniorów.

Obecni na posiedzeniu dyrektorzy skarżyskich domów pomocy społecznej Agnieszka Herbuś i Jacek Jamroz przybliżyli profil usług świadczonych przez DPS-y i wspólnie z wicestarostą Anną Leżańską zachęcali Radę Seniorów Powiatu Skarżyskiego do aktywnej współpracy na rzecz osób starszych – mieszkańców domów pomocy.

Rada Seniorów Powiatu Skarżyskiego powołana została na lata 2019-2023. Podczas trzeciego posiedzenia określiła także plan pracy na ten okres. Z planu wynika, że obszary, w ramach których Rada będzie działać to przede wszystkim:

 • Tworzenie systemu zintegrowanej informacji dla seniorów poprzez m.in.: utworzenie portalu internetowego i profilu Rady Seniorów w mediach społecznościowych, ustalenie harmonogramu dyżurów członków Powiatowej Rady Seniorów z mieszkańcami powiatu, czy ustalenie form współpracy z instytucjami zajmującymi się pomocą społeczną na terenie powiatu w działaniach na rzecz osób starszych
 • Inicjowanie i wzmacnianie wszelkich działań na rzecz poprawy społecznego wizerunku starości, wzmocnienie poczucia własnej wartości u ludzi starszych i przyczynianie sie do poprawy sensu i radości życia osobom osamotnionym, poprzez współpracę szeroką informację o działaniach na rzecz seniorów w różnych strefach życia społecznego, oraz przeglądy twórczości seniorów.
 • Udział członków Powiatowej Rady Seniorów w komisjach, jako organ doradzczo-opiniodawczy w sprawach dotyczących jakości życia osób w starszym wieku.
 • Uczestnictwo w tworzeniu i realizacji Strategii Rozwoju Powiatu.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu
 • Przeprowadzenie badań dotyczących kondycji społecznej Seniorów Powiatu oraz potrzeb i oczekiwań.
 • Podjęcie działań na rzecz stworzenia KARTY SENIORA
 • Wspieranie działań na rzecz tworzenia rozwoju i usprawnienia opieki lekarskiej nad seniorami.
 • Inicjowanie działań z zakresu edukacji osób starszych z różnych dziedzin.
 • Podjęcie działań zmierzających do wdrożenia projektu utworzenia Bazy danych dla osób starszych poprzez wolontariat.
 • Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa osób starych.
Źródło: skarzysko.powiat.pl

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ