Radni zatwierdzili program pomocy osobom niepełnosprawnym oraz wsparcie dla rodzin zastępczych w Powiecie Szydłowieckim

, 1 marca 2019
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  4
  Shares

28 lutego odbyła się V Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Szydłowcu. Radni drogą głosowania postanowili przedłużyć do końca 2019 roku okres obowiązywania Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2018.

 

28 lutego odbyła się V Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Szydłowcu. Radni drogą głosowania postanowili przedłużyć do końca 2019 roku okres obowiązywania Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2018. Powodem tego przedłużenia jest to, iż zadania określone w ramach tego programu są nadal aktualne, a część z nich, z przyczyn obiektywnych nie została jeszcze zrealizowana. Decyzja podjęta przez radnych pozwoli zachować ciągłość realizowanych zadań oraz możliwość przystąpienia do nowych konkursów. Dotychczasowy dokument będzie obowiązywał do momentu opracowania i przyjęcia nowego Programu.

Powiat Szydłowiecki otrzymał na 2019 rok prawie 2,5 miliona złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Blisko dwa miliony z tej kwoty zostanie przeznaczone na warsztaty terapii zajęciowej, a ponad pięćset tysięcy na pozostałe zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną, zgodnie z lokalnymi potrzebami. W ostatnich latach środki otrzymane z PFRON były przeznaczane jako dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt i turnusy rehabilitacyjne oraz likwidację barier architektonicznych. W ramach rehabilitacji zawodowej zostały zabezpieczone fundusze na staże dla osób niepełnosprawnych. Projekt był konsultowany ze Społeczną Powiatową Radą ds. Osób Niepełnosprawnych oraz z przedstawicielami gmin.

W czasie sesji przyjęto do realizacji „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021”. Wskazano w nim na konieczność podjęcia działań profilaktycznych, wspomagających i wspierających rodzinę biologiczną dziecka, wspierających i rozwijających rodzinną pieczę zastępczą oraz pomagających usamodzielnić się wychowankom. Program ma również pomóc w rozwoju instytucjonalnej pieczy zastępczej. Jest on zbieżny z założeniami Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020.

Główne założenia, to:

 1. Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej odnośnie wartości rodziny poprzez podejmowanie działań profilaktycznych i promujących wartości rodzinne.
 2. Wzmocnienie systemu wsparcia dla rodzin zagrożonych bezradnością opiekuńczo-wychowawczą oraz rodzin dysfunkcyjnych.
 3. Zmniejszenie liczby dzieci w wieku poniżej 10 roku życia przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 4. Wsparcie istniejących rodzin zastępczych poprzez organizowanie specjalistycznych szkoleń podnoszących kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, prowadzenie grup wsparcia, zapewnianie dostępu do specjalistycznej pomocy, doposażenie mieszkań, przyznawanie dodatkowych świadczeń dla rodzin zastępczych zawodowych, zatrudnianie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich oraz organizowanie pomocy wolontariuszy.
 5. Zapewnienie kompleksowej pomocy rzeczowej i finansowej osobom usamodzielnianym.
 6. Wzmocnienie procesu aktywizowania osób usamodzielnianych do uczestnictwa w życiu społecznym, kontynuowania nauki, uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz podejmowania pracy.
 7. Zwiększenie liczby dzieci wracających z pieczy zastępczej pod opiekę rodziny biologicznej.

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ