Rekrutacje do szkół średnich w Powiecie Szydłowieckim – która z nich najlepszą?

, 19 marca 2019
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Od kilku dni Szydłowieckie szkoły średnie ogłaszają nabór do swoich placówek. Chcielibyśmy sprawdzić która z nich – zdaniem naszych czytelników jest najlepsza! W artykule przedstawiamy oferty każdej ze szkół. Dajcie znać która waszym zdaniem jest najlepszą placówką edukacyjną w Powiecie Szydłowieckim!

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu ogłasza nabór!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom każdego rodzica, oferujemy w nowym roku szkolnym 2019/2020 pięć klas, z których każda została objęta patronatem wyższej uczelni bądź instytucji naukowych:

W atmosferze spokoju i poszanowania indywidualności, w poczuciu bezpieczeństwa uczniowie w dowolnie wybranej klasie będą mogli rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, zdobywać i pogłębiać wiedzę, uzupełniać braki edukacyjne.

– Chcemy zapewnić, że nasza szkoła posiada odpowiednią ilość miejsc, by przyjąć wszystkich zakwalifikowanych uczniów. Będziemy pracować jednozmianowo w trybie pięciodniowym. Zapewniamy dobry i rzetelny poziom nauczania oraz wysoką zdawalność egzaminów maturalnych – podkreśla dyrektor szkoły Karol Kopycki

Proces edukacyjny wspieramy poprzez wyjścia do teatru, kina, muzeum, uczestnictwo w koncertach, wyjścia na wystawy i prelekcje oraz udział w licznych konkursach przedmiotowych, sportowych czy artystycznych. Wspólnie cieszymy się i dzielimy radością z sukcesów naszych uczniów.

Ze szczególną  troską pielęgnujemy tradycje naszej szkoły, do których należą: wspólne spotkania okolicznościowe (jasełka, wigilie klasowe), bale: studniówkowy oraz karnawałowy “Prima Sienkiewicz”. Organizujemy również wydarzenia andrzejkowe, mikołajkowe i walentynkowe. Tradycją naszej szkoły są liczne spotkania z ciekawymi ludźmi oraz uczestnictwo w interesujących przedsięwzięciach. Mamy otwarte serca na potrzeby innych, gramy dla WOŚP-u, wspieramy działania Caritas czy Szlachetnej Paczki.

W szkole realizowane są projekty unijne, dzięki którym młodzież może kształcić swoje umiejętności, korzystać z dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rozwijać kompetencje językowe. Nie wiemy, jaką decyzję podejmą gimnazjaliści i ośmioklasiści wspierani bardzo mocno przez swoich rodziców, ale jednego jesteśmy pewni – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu jest świetnym wyborem na przyszłość!

– Jako rodzic i wieloletni nauczyciel – mówi dalej Karol Kopycki –  a od siedemnastu lat dyrektor szkoły, ośmielam się zarekomendować naukę w naszym liceum. Dlaczego? Poniżej przedstawiam argumenty. W czasie 75 lat swojego istnienia,  szkoła wychowała pokolenia młodzieży, która osiągnęła liczne sukcesy w dorosłym życiu zawodowym. Możemy się poszczycić absolwentami, którzy rozwinęli ścieżki kariery! Szkoła ta jest wyjątkowa z kilku powodów:

Po pierwsze –  kadra i atmosfera szkoły! Taki zapał nauczycieli, traktowanie indywidualnie każdego ucznia. Mamy świadomość jak trudno dzisiejszą młodzież zaciekawić, my to potrafimy, angażując ją w liczne przedsięwzięcia, projekty i konkursy typu „Erasmus +” , Sesja Popularnonaukowa „Człowiek i jego środowisko”, Dzień Językowy, koła zainteresowań – „Klub Coolthura”,Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”.

Po drugie – wysoka zdawalność matury! Warto sprawdzić jak wygląda to w innych szkołach, a nie kierować się tylko opinią.

Po trzecie – bezpieczeństwo! Tak ważne w dzisiejszych czasach, w tym środowisku, każdy zna się wzajemnie, co znacznie eliminuje negatywne wpływy rówieśnicze.

Po czwarte –  szkoła najbliżej Twojego domu! Więc, gdzie jak nie tutaj, zaoszczędzisz czas i pieniądze na dowóz dziecka i oczywiście Jego zdrowie, ponieważ uniknie wyczekiwania zimą, wczesną porą na przystankach.

Ponadto oferujemy:

 • naukę języków w nielicznych grupach
 • dofinansowanie dojazdów
 • stypendia dla najlepszych uczniów i sportowców
 • zagraniczne wyjazdy
 • indywidualny tok nauki wg potrzeb
 • certyfikat ratownika przedmedycznego
 • ciekawe profile klas
 • zajęcia z psychopedagogiki
 • elastyczny system rozszerzeń
 • certyfikat IT szkoła

Zapraszamy Rodziców i Kandydatów do szkoły na DNI OTWARTE, by wspólnie dokonać przemyślanego wyboru na przyszłość: 25 marca –  dla absolwentów szkół podstawowych, 26 marca – dla absolwentów gimnazjów. Więcej szczegółów uzyskacie na stronie www.liceum.webd.pl i na facebook

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu ogłasza nabór!

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu istnieje od 2012 roku. Powstało na bazie Centrum Kształcenia Praktycznego. W skład CKZiU wchodzą, jedyne w powiecie szydłowieckim, szkoły specjalne tj.:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna,
 • Publiczna Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia,
 • Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli: oligofrenopedagogów, surdopedagogów, tryflopedagogów, logopedów, psychologa, rehabilitanta oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Dla każdego ucznia dobierane są metody i formy pracy  dostosowane do jego indywidualnych możliwości i potrzeb. Dla uczniów, którzy nie mogą ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności uczęszczać do szkoły prowadzone jest nauczanie indywidualne, zgodnie z zaleceniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na terenie szkoły lub w domu.

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna prowadzi edukację dla uczniów klas I – VIII.  Uczniowie z niepełnosprawnością w stopniu lekkim realizują program nauczania szkoły ogólnodostępnej wzbogacony o zajęcia rewalidacyjne oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

Gwarantujemy:

 • edukację w mało licznych klasach
 • indywidualizację pracy z każdym dzieckiem
 • poczucie bezpieczeństwa
 • miłą i przyjazną atmosferę
 • różnorodne formy nauczania
 • zajęcia rozwijające kreatywność
 • zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno –kompensacyjne, rehabilitację ruchową

Na tym etapie edukacyjnym realizowana jest forma kształcenia wspierającego całościowy rozwój dziecka.

 

 

20181130_085355.jpg

 

ckziu2.jpg

Publiczna Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia proponuje kierunki o 3-letnim cyklu kształcenia dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2019/2020:

 • stolarz
 • kucharz
 • cukiernik
 • ślusarz z możliwością zdobycia uprawnień spawacza.

Zajęcia prowadzone są zgodnie z typowym programem nauczania dla szkół branżowych. Gwarantujemy odbywanie zajęć praktycznych we wszystkich wymienionych zawodach. Zajęcia ogólnokształcące prowadzone są w salach lekcyjnych wyposażonych wg obowiązujących standardów i norm bezpieczeństwa. Placówka dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami zajęć praktycznych, w których uczniowie mogą zdobywać umiejętności odpowiadające współczesnym technologiom. Potwierdzeniem jakości kształcenia są bardzo dobre wyniki egzaminów z kwalifikacji zawodowych.  Zapewniamy również możliwość wyjazdów na praktyki zagraniczne do pracodawców w Portugalii i Wielkiej Brytanii.

Najlepsi uczniowie za osiągniecia szkolne mają szansę zdobyć Stypendium Starosty Szydłowieckiego.

 

dscf9571.jpg

 

img_20190227_132049.jpg

 

ckziu3.jpg

Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy skierowana jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, ze spectrum autyzmu oraz sprzężeniami.

Głównym celem szkoły jest zapewnienie uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju na miarę ich indywidualnych możliwości, zwiększenie samodzielności oraz zaradności życiowej.  W ramach przysposobienia do pracy zagadnienia realizowane są w formie bloków tematycznych:

 • blok gospodarstwa domowego
 • blok informatyczno – biurowy
 • blok rękodzieła
 • florystyka, ogrodnictwo i pielęgnacji terenów zielonych
 • zajęcia ze sztuki, plastyki i muzyki
 • zajęcia na stolarni w pracowni renowacji mebli
received_155636138696212.jpeg
dsc_0263.jpg

Uczniom Szkół Specjalnych zapewniamy:

 • bezpłatny dowóz i odwóz
 • darmowe podręczniki i inne pomoce szkolne
 • pomoc socjalną (dożywianie)
 • dofinansowanie do wycieczek szkolnych
 • bezpłatne wyjazdy na: basen, lodowisko, stadninę koni i inne
 • pomoc i wsparcie dla rodzin
 • kontynuację nauki do 24 roku życia.
ckziu4.jpg

CKZiU organizuje również bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w formie zajęć zaocznych. Jest to pozaszkolna forma kształcenia dla osób dorosłych, które chcą pozyskać lub zmienić kwalifikacje. Największą popularnością cieszą się kursy z zawodzie ślusarz z możliwością uzyskania uprawnień spawalniczych, w metodach MAG, MIG i TIG oraz kucharz i stolarz.

Centrum zapewnia możliwość odbywania zajęć praktycznych dla uczniów ZS im. KOP w branży drzewnej i mechanicznej. Ponadto nasi uczniowie mają możliwość skorzystania z programu Erasmus+ w celu odbycia praktyk zagranicznych (w Wielkiej Brytanii i Portugalii).

 

pic_6076.jpg

pic_6126.jpg

 

W naszej szkole, aby uatrakcyjnić proces edukacyjny i pogłębić umiejętności społeczne uczniów, stosujemy atrakcyjne formy oddziaływań, takie jak: wycieczki dydaktyczne i rekreacyjno – turystyczne, zajęcia na basenie, dyskoteki, udział w organizowanych konkursach i przeglądach artystycznych, zawodach sportowych oraz innych formach aktywności.

Taka różnorodność form pracy dydaktycznej sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów, pozwala nabywać, doskonalić i utrwalać różne umiejętności. W naszej szkole wszyscy uczniowie objęci są specjalistyczną opieką pedagogiczną i psychologiczną. Każdy ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.

 


 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:  od 13 maja 2019 r. w sekretariacie placówki.

Wymagane dokumenty:

 • orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 • świadectwo ostatnio ukończonej klasy
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • fotografia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY: 9 maja 2019 r. godz. 10.00 – 15.00.

Kontakt:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu
ul. Kościuszki 39
tel./fax. (48) 617 13 11
www. ckziu-szydlowiec.edu.pl

Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza ogłasza nabór!

Szanowni Rodzice,

w związku z ciążącym na szkołach obowiązkiem związanym z procesem rekrutacji do szkół średnich uczniów kończących w tym roku szkolnym gimnazja i szkoły podstawowe, chcielibyśmy wspólnie z Wami przygotować  młodzież do świadomego wyboru kolejnego etapu kształcenia.

Przejście dziecka od nauki w szkole gimnazjalnej lub podstawowej do nauki w szkole ponadgimnazjalnej jest trudnym etapem w życiu młodego człowieka. Podejmując pierwsze decyzje (wybór szkoły, dodatkowych zajęć lekcyjnych, a w konsekwencji zawodu), uczeń powinien posiadać podstawową wiedzę niezbędną do planowania swojej kariery zawodowej. Niejednokrotnie pierwsze wyobrażenia o pracy zawodowej młodego człowieka, kształtują się już w dzieciństwie, a Wy Rodzice – macie często sprecyzowane plany na to, czym Wasze dzieci mogłyby lub powinny zajmować się w przyszłości. Zdarza się, że wyznaczając drogi ich kształcenia, kierujecie się często własnymi opiniami, uczuciami, doświadczeniami i sytuacją życiową. Bywa, że zastanawiacie się, kim zostanie Wasze dziecko, gdy dorośnie. Czy będzie szczęśliwe i spełnione zawodowo? Co doradzić dziecku, aby wybory edukacyjno-zawodowe były trafne? Jedną z najważniejszych czynności, którą możecie podjąć, jest rozmowa z Waszym dzieckiem o tym, czym chciałoby się zająć w przyszłości, biorąc pod uwagę zarówno wyniki w nauce, jak i cechy osobowości. Nie ulega bowiem wątpliwości, że wykonywanie każdego zawodu wymaga od człowieka nie tylko posiadania określonej wiedzy, umiejętności, ale także cech, które pozwolą wykonywać zawód z pasją i zgodnie z zainteresowaniami. Wasza rola w planowaniu kariery zawodowej dzieci jest nieoceniona i większość z Was chce mieć pewność, że wybory dokonywane przez Wasze dzieci będą trafne i przyniosą satysfakcję w przyszłości.

Wychodząc naprzeciw zatroskaniu uczniów i rodziców wobec kumulacji dwóch roczników podczas naboru na rok szkolny 2019/2020 społeczność Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza organizuje wydarzenie, które pozwoli Waszym dzieciom poznać aspekty uczenia się w szkołach branżowych, technikach i liceach ogólnokształcących o profilu mundurowym.

21 marca 2019 roku zapraszamy na  “Dzień Zawodowca”, którego celem jest  zaprezentowanie oferty edukacyjnej naszej szkoły. W programie przewidujemy, między innymi, pokazy kulinarne, informatyczne, technik samoobrony, prezentacje lokalnych przedsiębiorców oraz liczne konkursy.

Nasza oferta edukacyjna na rok 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych obejmuje:

Liceum ogólnokształcące – 3-letnie dla absolwentów gimnazjów i 4-letnie dla absolwentów szkół podstawowych:

 • Klasa Ochrona Granicy Państwowej
 • Klasa Ogólnopolicyjna

Technikum – 4-letnie dla absolwentów gimnazjów i 5-letnie dla absolwentów szkół podstawowych:

 • Technik informatyk
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik handlowiec (nowość)

Szkoła Branżowa I Stopnia – 3-letnia dla absolwentów obu typów szkół:

 • Kucharz, Stolarz, Cukiernik z praktyką zawodową w szkole lub CKZiU
 • Elektromechanik z praktyką możliwą w firmie ToolmexTruck
 • Każdy inny zawód w klasie wielozawodowej z praktyką u wybranego pracodawcy
beznazwy1.jpg
ulotka_6_x_dl2.jpg

 

ulotka_6_x_dl3.jpg
ulotka_6_x_dl4.jpg

ulotka_6_x_dl5.jpg

ulotka_6_x_dl6.jpg

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ