Skarżysko-Kamienna: zmiany w Budżecie Obywatelskim

, 19 lutego 2018
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Władze Skarżyska-Kamiennej wzięły pod uwagę sugestie mieszkańców i postanowiły wprowadzić zmiany w Budżecie Obywatelskim na 2019 rok.

Kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Skarżysku rozpocznie się wiosną tego roku. Po sugestiach ze strony mieszkańców, w regulaminie znalazło się kilka istotnych zmian. Główna dotyczy wartości projektów, które będzie można zgłaszać do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Budżet Obywatelski jest realizowany w Skarżysku od 2015 roku. Dzięki niemu w mieście powstało kilkanaście miejsc do aktywnego wypoczynku, rekreacji i zabawy dla najmłodszych, a także inne drobne inwestycje, jak budowa miejsc parkingowych, czy przebudowa chodnika. Mieszkańcy sami zgłaszają projekty i sami – w drodze głosowania – wybierają te, które trafiają do realizacji.

– Sama formuła Budżetu Obywatelskiego sprawdziła się w naszym mieście. Jednak po trzech pierwszych edycjach przyszedł czas na pewne zmiany, sugerowane między innymi przez mieszkańców – mówi prezydent Skarżyska, Konrad Krönig. – Ta najważniejsza, postulowana przez wnioskodawców zmiana dotyczyła wartości projektu, który można zgłosić w ramach Budżetu Obywatelskiego. Radni i mieszkańcy zwracali uwagę, że warto postawić na nieco większe projekty, o większej wartości, by – zamiast ośmiu projektów po 50.000 zł – zrealizować cztery o wartości np. 100.000 zł. Przychyliłem się do tych propozycji, ponieważ placów zabaw i active parków mamy już w mieście dość dużo, pora na większe infrastrukturalne propozycje – dodaje prezydent.

Prezydent powołał zespół, składający się głównie z radnych miejskich, którego celem było opracowanie zmian w regulaminie Budżetu Obywatelskiego. Nowy regulamin trafił pod głosowanie i został przyjęty uchwałą Rady Miasta na sesji 15 lutego.

CO SIĘ ZMIENI W BUDŻECIE OBYWATELSKIM NA 2019 ROK?

1. Zwiększona została wartość projektu, który można zgłaszać do Budżetu Obywatelskiego – całkowity koszt jednego zadania nie może przekroczyć 1/4 środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego określonej przez Prezydenta Miasta.

2. Z kwoty przeznaczonej na realizację każdego zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego wydzielone zostaje 5% na pokrycie kosztów wykonania map, prac projektowych oraz nadzoru inwestorskiego.

3. Harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego zostanie określony zarządzeniem prezydenta miasta do 30 kwietnia, a więc wcześniej niż w poprzednich edycjach.

4. Doprecyzowano zapisy dotyczące list poparcia dla projektu – jeżeli projekt będzie realizowany na terenie więcej niż jednego osiedla niezbędne jest, aby co najmniej 50% z osób podpisujących listę poparcia było zameldowanych na osiedlach, na terenie których realizowany byłby ten projekt.

5. Zgłoszenie projektu zostanie uznane za za ważne, jeżeli wpłynie on w terminie i zostaną wypełnione wszystkie pola formularza. Wymagane będzie dołączenie kosztorysu oraz mapy obejmującej teren, na którym projekt miałby być zrealizowany.

6. Wnioskodawca będzie miał możliwość dokonania zmian we wniosku na etapie oceny merytorycznej. Zmiany będą mogły dotyczyć ograniczenia zakresu rzeczowego (w przypadku gdyby realizacja całości nie mieściła się w kwocie przeznaczonej na realizację jednego projektu) lub doprecyzowania opisu zadania.

 

Źródło: Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ