Startuje program „Od wykluczenia do aktywizacji”

, 18 grudnia 2018
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2019 roku przeznaczy 3,34 mln zł na konkursy w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”. Oferty można składać do 7 stycznia 2019 roku.

 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares

Kto może ubiegać się o środki z programu?

Udział w konkursach wziąć mogą:

– jednostki samorządu terytorialnego,

– organizacje pozarządowe (z artykułu 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

4 konkursy w ramach programu

W ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji” przeprowadzane są cztery konkursy.

– Konkurs 1. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej”

Jego celem jest wzmocnienie roli klubów integracji społecznej. Mają one przygotowywać osoby do ponownego pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz do usamodzielnienia się.

– Konkurs 2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej”

Jego głównym założeniem jest wspieranie projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo. Działania mają polepszyć warunki rozwoju osób wykluczonych oraz służyć wyrównywaniu szans. Konkurs ma wpływać na rozwój współpracy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i innych instytucji ważnych dla społeczności lokalnej na danym terenie.

– Konkurs 3. „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”

Konkurs dotyczy projektów skierowanych do młodzieży od 15. do 24. roku życia. Mogą być to działania m.in. edukacyjne, profilaktyczne, wychowawcze, specjalistyczne, socjalne, socjoterapeutyczne i terapeutyczne.

– Konkurs 4. „Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej”

W ramach konkursów zaplanowano pięć konferencji regionalnych w pięciu województwach oraz jedną konferencję centralną, podsumowującą konferencje regionalne. Tematy tam poruszane mają być inspiracją dla innych podmiotów do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom wykluczonym.

Jaki jest termin składania ofert?

Oferty można składać do 7 stycznia 2019 r.

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” znajdują się na stronie MRPiPS, pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenia-o-otwartych-konkursach-ofert-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-aktywizacji-program-pomocy-osobom-wykluczonym-spolecznie-i-zawodowo.

Miejsce składania ofert

Oferty na poszczególne konkursy należy składać do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w formie listu poleconego (z właściwym dla nazwy konkursu dopiskiem) pod adresem: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego), lub też można je składać osobiście do kancelarii ministerstwa.

 

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

 

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ