Świętowanie Niepodległej w 2017 roku

, 14 września 2017
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

W związku z przygotowaniami do obchodów 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości, Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej wspólnie ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Impuls przygotowało szereg zajęć i konkursów skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu skarżyskiego oraz mieszkańców powiatu skarżyskiego. Projekt “Moja Mała Ojczyzna w przededniu 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości ma na celu zachęcić mieszkanców naszego regionu do wspólnego i radosnego świętowania

W związku z przygotowaniami do obchodów 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości, Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej wspólnie ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Impuls przygotowało szereg zajęć i konkursów skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu skarżyskiego oraz mieszkańców powiatu skarżyskiego. Projekt “Moja Mała Ojczyzna w przededniu 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości ma na celu zachęcić mieszkanców naszego regionu do wspólnego i radosnego świętowania kolejnej rocznicy Dnia Niepodległości.
Już dziś zachęcamy młodzież do udziału w dwóch konkursach:
– Prozy i Poezji „Być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo”
Nabór uczniów do konkursu odbędzie się w terminie od 11-09-2017 do 06-10-2017. Zgłoszenia uczniów należy kierować do: Małgorzaty Skuzy tel. 41 25 31 077 (szczegóły w regulaminie konkursu).
Celem konkursu jest m.in. zainteresowanie uczniów historią naszego regionu i narodu, wzbudzenie uczuć patriotycznych, kształtowanie kultury żywego słowa oraz rozwijanie zdolności recytatorskich. W dniu 26 października planujemy przesłuchania uczestników konkursu. Efektem konkursu będzie występ laureatów podczas koncertu „Wolni i Niepodlegli”, który odbędzie się 11 listopada o godz. 13.00 w auli Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych. Podczas koncertu laureatom zostaną wręczone nagrody.
– Konkursu teatralnego „Drogi do niepodległości” (szczegóły w regulaminie konkursu).
Nabór grup teatralnych przewidujemy w terminie od 11 września do 6 października b.r. Zgłoszenia grup teatralnych należy kierować do Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego:
– email: beata.wojciechowska@skarzysko.powiat.pllukasz.wisowaty@skarzysko.powiat.pl
– telefonicznie: 41 395-30-09
– osobiście pok. 301 w Starostwie Powiatowym.
Celem konkurs teatralnego „Drogi do niepodległości” jest wzbudzenie w młodzieży poczucia dumy z faktu bycia Polakiem, pogłębianie wiedzy historycznej na temat lokalnych wydarzeń historycznych, stworzenie uczniom warunków do odkrycia różnych sposobów manifestowania patriotyzmu na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, wzbudzenie i utrwalanie poczucia dumy z dziedzictwa kulturowego, promowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych oraz umożliwienie uczniom zaprezentowania ich talentów, umiejętności i zainteresowań, rozwijanie twórczego myślenia, wyzwalanie wyobraźni, kreatywności, aktywnego odbioru sztuki. Przesłuchania i rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 27 października 2017r. w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej. Zwycięzcy konkursu teatralnego zaprezentują swój spektakl przed uczestnikami koncertu “Wolni i Niepodlegli” w dniu 11 listopada 2017 r.
oraz w Warsztatach Muzycznych.
Maksymalna liczba osób, które będą mogły wziąć udział w warsztatach to 20 osób. Chętni mogą się zgłaszać już od 4 do 14 września. Zgłoszenia uczniów oraz zespołów należy kierować do Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego:
– mailowo: beata.wojciechowska@skarzysko.powiat.pl oraz lukasz.wisowaty@skarzysko.powiat.pl
– telefonicznie: 41 395-30-09
– osobiście pok. 301 w Starostwie Powiatowym.
Warsztaty Wokalne skierowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu skarżyskiego. Celem Warsztatów jest wypracowanie przez uczestników własnych aranżacji pieśni patriotycznych. Warsztaty wokalne poprowadzi pani Monika Wójtowicz. Trwałym efektem Warsztatów będzie nagrany z uczestnikami teledysk ukazujący wyrażany przez młodych ludzi patriotyzm. Ponadto młodzież zaprezentuje swój program muzyczny przed widownią zgromadzoną na koncercie „Wolni i Niepodlegli” w dniu 11 listopada 2017 r.
Ponadto w partnerstwie z Powiatowo-Miejską Biblioteką Publiczną i Muzeum Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej zostanie zorganizowane w dniu 10 listopada Sympozjum Historyczne „Zmienne losy osady Kamiennej w latach 1914-1923 połączone z wystawą tematyczną w Sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej.
Natomiast podsumowaniem tych wszystkich działań będzie w dniu 11 listopada Koncert „Wolni i Niepodlegli” w auli Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, na którym odbędzie się m.in. występ laureatów konkursu Prozy i Poezji, zwycięzców konkursu teatralnego, a także wysłuchamy pieśni patriotycznych w aranżacji młodych uczestników Warsztatów Wokalnych. Dzień ten zakończymy wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych z mieszkańcami naszego powiatu, które w naszym mieście stały się już tradycją.

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO  POEZJI I PROZY „Być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo” oraz formularz zgłoszeniowy

 

pdfREGULAMIN.konkursu_prozy_i_poezji_copy.pdf

 

REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU NA INSCENIZACJĘ TEATRALNĄ
O CHARAKTERZE PATRIOTYCZNYM
“Drogi do Niepodległej…”

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej i Stowarzyszenie Towarzystwo Impuls ogłaszają konkurs dla szkół i placówek na realizację inscenizacji teatralnej o charakterze patriotycznym pn. “Drogi do niepodległości…”
  II. Cele konkursu:
 3. Uczczenie 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
  2. Zainteresowanie uczniów historią naszego narodu oraz budzenie w nich poczucia dumy z faktu bycia Polakiem,
  3. Pogłębianie wiedzy historycznej na temat lokalnych wydarzeń historycznych,
  4. Stworzenie uczniom warunków do odkrycia różnych sposobów manifestowania patriotyzmu na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.
  5. Budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa kulturowego,
  6. Promowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych
  7. Umożliwienie uczniom zaprezentowania ich talentów, umiejętności i zainteresowań,
  8. Rozwijanie twórczego myślenia, wyzwalanie wyobraźni, kreatywności, aktywnego odbioru sztuki,
  9. Doskonalenie umiejętności posługiwania się polszczyzną mówioną, śpiewaną
  10. Doskonalenie umiejętności aktorskich

III. Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich z terenu powiatu skarżyskiego i powiatów ościennych.

IV. Warunki uczestnictwa:

 1. Uczniów do udziału w konkursie zgłasza szkoła.
  2. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela, pedagoga lub wychowawcy przygotują inscenizacje teatralne zgodne z tematyką konkursu i jego z celami.
  3. Czas trwania inscenizacji – do 10 minut.
  4. Grupa teatralna – nie więcej niż 10 osób.
  5. Scenografia, kostiumy i inne rekwizyty – dowolne, przygotowane we własnym zakresie.
  6. Forma teatralna – dowolna.
 2. Etapy, terminy i organizacja konkursu:1. Organizator przewiduje jeden etap konkursu – powiatowy.
  2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie pisemnego zgłoszenia na formularzu „Zgłoszenie do udziału w konkursie na inscenizację teatralną” (załączniki do regulaminu) do Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej
  Termin zgłoszeń: do 06.10.2017 r. 
  Termin eliminacji: do 27.10.2017 r.
  3. O terminie, miejscu eliminacji oraz rozstrzygnięciu konkursu szkoła zostanie powiadomiona drogą elektroniczną oraz telefonicznie.
 3. Kryteria oceny formy teatralnej.
 4. Formę teatralną oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
 5. Oceny dokonywane będą według następujących kryteriów:
  1) zgodność treści z zakresem tematycznym regulaminu . (0-5pkt.)
  2) walory patriotyczne (0-5 pkt.)
  3) sposób przekazania treści, forma, pomysłowość . (0-5pkt.)
  4) walory artystyczne – teatralne (0-5pkt.)
  5) pochodzenie scenariusza (własny-3/zmodyfikowany-2/gotowy-1pkt.)3. Dla zwycięzców – zdobywców I, II i III miejsca przewidziane zostały nagrody rzeczowe.VII. Ustalenia końcowe.
  1. Organizator nie refunduje kosztów dojazdów na eliminacje konkursowe.
  2. Wyniki prac jury są ostateczne.

Załączniki:
 formularz zgłoszeniowy
pdfkarta_zgłoszeniowa_konkurs_drogi_do_niepodległosci_copy.pdf

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Skarżysku

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ