Szkolenia dla organizacji pozarządowych w powiecie Skarżyskim

, 31 maja 2019
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Po zakończoniu szkolenia odbędzie się spotkanie warsztatowe z pracownikami Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Szkolenia w powiecie Skarżyskim

Zarząd Powiatu Skarżyskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu jak również pracowników jednostek samorządowych zajmujących się współpracą z trzecim sektorem, na szkolenia w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych “Zmiana druków ofert, umów i sprawozdań.”

Szkolenia odbędą się 7 czerwca o godz. 9.00 w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej (ul. Konarskiego 20). Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Prowadzącym będzie P. Artur Gluziński, wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec, autor książki “Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

W programie szkolenia:

 1. Procedura otwartego konkursu ofert- ogłoszenie konkursu i elementy niezbędne i fakultatywne.
 2. Omówienie elementów druku oferty:
  • jak przygotować ofertę : opis działań, potrzeb i rezultatów, wskaźniki i mierzenie rezultatów,
  • zasady konstrukcji budżetu zadania,
 1. Umowa realizacji zadania publicznego:
  • zasady     i terminy ponoszenia     wydatków,    przesuwania     między pozycjami/kategoriami kosztorysu,
  • przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem- księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości,
  • rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego,
  • procedura zwrotu dotacji,
  • inne wymogi wprowadzone przez umowę,
  • załączniki do umowy.
 1. Sprawozdanie z realizacji zadania:
  • Elementy sprawozdania,
  • Sprawozdanie częściowe i końcowe,
  • Rozliczenie części merytorycznej i finansowej,
  • Rozliczenie rezultatów
  • Złączniki do sprawozdania,
 1. Omówienie procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a- małych grantów.

Po zakończoniu szkolenia, o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie warsztatowe P. Artura Gluzińskiego z pracownikami Jednostek Samorządu Terytorialnego.

szkolenia

Źródło: skarzysko.powiat.pl

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ