Trudna sytuacja szpitali – Konwent Starostów Województwa Świętokrzyskiego

, 19 marca 2019
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

W trakcie konwentu omawiano również realia finansowania systemu oświaty w Polsce, problematykę wdrażania projektu „e – Geodezja”.

W piątek 15 marca po raz drugi obradował Konwent Starostów Województwa Świętokrzyskiego. Posiedzenie, w którym Samorząd Powiatu Skarżyskiego reprezentował uczestniczył starosta Artur Berus odbyło się w Jędrzejowie. Obrady zdominowała tematyka związana z bardzo trudną sytuacją finansową szpitali powiatowych, dla których powiaty są organem prowadzącym.

Jak zaznacza starosta skarżyski Artur Berus obecne problemy szpitali w znacznym stopniu rzutują na kondycję finansową powiatów.

– Wiele szpitali w całej Polsce ma wynik ujemny za 2018 rok. Ta sytuacja w konsekwencji, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, nakłada na samorządy powiatowe obowiązek pokrycia tej straty z własnych budżetów – mówi Starosta. – Podczas piątkowego konwentu wszyscy zgodnie apelowaliśmy, do obecnej na posiedzeniu dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia pani Małgorzaty Kiebzak, o potrzebie pilnego uruchomienia przez NFZ środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów tzw. nadwykonań, a także zwiększenia ryczałtu na pokrycie kosztów funkcjonowania szpitali powiatowych – dodaje starosta A. Berus.

Obecny na konwencie starostów dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach Andrzej Michalski omówił System Obsługi Wsparcia Finansowego umożliwiający osobom niepełnosprawnym, ich opiekunom oraz podmiotom działającym na ich rzecz załatwienie spraw drogą elektroniczną. Celem programu  jest zmniejszenie trudności w aplikowaniu o środki PFRON i poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Dyrektor PFRON zachęcał także wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają bądź planują zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami, do uczestnictwa w projekcie pn. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”.

W trakcie konwentu omawiano również realia finansowania systemu oświaty w Polsce, problematykę wdrażania projektu „e – Geodezja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także wybrano stałego zastępcę do Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, oraz członka i stałego zastępcę do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.

Źródło: skarzysko.powiat.pl

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ