Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

, 24 kwietnia 2018
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Jak co roku, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego przysuskiej Policji włączają się w organizację turniejów z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Turniej bezpieczeństwa pod opieką policjantów

Zgodnie z założeniami organizacyjnymi, policjanci wchodzą w skład poszczególnych Komitetów Organizacyjnych. Na każdym etapie eliminacji, sprawują nadzór merytoryczny nad przebiegiem poszczególnych konkurencji, opracowują pytania oraz zabezpieczają miejsca przebiegu zawodów. Regulaminy turniejów znajdują się na stronie www.pzm.pl.

Terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów turniejów:

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

 • eliminacje klasowe, szkolne – od 1 marca do 30 marca
 • eliminacje gminne (miejskie) – do 15 kwietnia
 • eliminacje powiatowe – do 30 kwietnia
 • eliminacje rejonowe – do 15 maja
 • Finał Wojewódzki  –  22  maja
 • finał ogólnopolski – do 20 czerwca

 

Eliminacje powiatowe odbędą się w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godzinie 10:00 w Komendzie Powiatowej Policji w Przysusze. Koordynatorem z ramienia Policji jest Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Przysusze – kom. Rafał Kamiński, pod nr tel.: 048 675 42 38.

Autor: asp. Aneta Wilk
Źródło: KPP w Przysusze

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolic