W jaki sposób będą głosować niepełnosprawni?

, 11 września 2018
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

Kodeks wyborczy określa zasady, według których zostanie przeprowadzone głosowanie, także głosowanie osób niepełnosprawnych. Każda osoba niepełnosprawna ma zagwarantowane prawo do udziału w wyborach oraz prawo do uzyskania informacji o nich.

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

Osoby ze znaczną niepełnosprawność napotykają na wiele przeciwności w życiu codziennym. Stąd wydawać się może, że ich udział w życiu obywatelskim też może być znacznie ograniczony. Nie dotyczy to jednak udziału ich w wyborach i referendach. Ustawodawca przewidział rozwiązania ułatwiające im to zadanie.

Osoba niepełnosprawna powinna zostać poinformowana za pomocą telefonu, e-maila, bądź przez wyznaczonego urzędnika o okręgu wyborczym o lokalu wyborczym, terminie i godzinie wyborów, warunkach głosowania, itp.

głosowanie osoby niepełnosprawne

Rozwiązaniami, o których mowa wyżej, jest głosowanie korespondencyjne bądź za pośrednictwem pełnomocnika.

Pełnomocnik

Niepełnosprawny (posiadający orzeczenie o znacznym bądź całkowitym stopniu niepełnosprawności) również osoba, która najpóźniej w dniu wyborów ukończyła 75 lat życia może skorzystać z pomocy pełnomocnika.

Wniosek o ustanowienie pełnomocnictwa do głosowania wnosi się do wójta gminy najpóźniej 10 dni przed wyborami. Udzielone pełnomocnictwo można cofnąć, najpóźniej na dwa dni przed wyborami. Funkcje pełnomocnika może pełnić wyborca wpisany do rejestru wyborców w tej samej gminie. Równocześnie można być pełnomocnikiem dwóch osób.

 

Głosowanie korespondencyjne

Głosowanie korespondencyjne dotyczy osób, które posiadają orzeczenie o znacznym lub całkowitym stopniu niepełnosprawności. Nie obejmuje to osób niepełnosprawnych głosujących w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej oraz w więzieniach.

Jeśli wyborca z niepełnosprawnością chce w nadchodzących wyborach samorządowych zagłosować korespondencyjnie, zamiar ten powinien zgłosić komisarzowi wyborczemu w gminie, w której ma stałe miejsce zamieszkania, najpóźniej do 8 października 2018 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy jednocześnie ponownego głosowania (tzw. II tura) w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może go zgłosić po dniu pierwszego głosowania – najpóźniej do 25 października br.

Można tego dokonać w dowolnej formie: ustnie, pisemnie, telefonicznie. Osoby te zagłosują we własnym domu, na dostarczonej karcie. Pakiet wyborczy wyborca otrzyma maksymalnie na siedem dni przed wyborami. Pakiet zawiera: kopertę zwrotną, kartę lub karty do głosowania, kopertę na kartę lub karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcję głosowania korespondencyjnego.

Ewentualnie karty mogą być wyposażone w nakładki w alfabecie Braille’a.

Co ważne: nie można jednocześnie głosować korespondencyjnie i za pomocą pełnomocnika.

głosowanie osoby niepełnosprawne

Głosowanie w lokalu wyborczym

Oczywistym jest, że wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym.

Ponieważ nie każdy lokal jest przystosowany dla potrzeb niepełnosprawnych ruchowo, wyborca niepełnosprawny ma prawo skorzystać z takiego, który mu odpowiada a nie jest dla niego właściwym terenowo.

W tym celu wyborca powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w okręgu wyborczym właściwym ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania. Dokument składa się w urzędzie gminy najpóźniej w piątym dniu przed dniem wyborów.

Wniosek dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w wyborach wójta. W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie złożył wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w okręgu wyborczym właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkania przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić taki wniosek dotyczący ponownego głosowania, najpóźniej w piątym dniu przed tym głosowaniem – wyjaśnia Wojciech Dąbrówka, rzecznik prasowy Krajowego Biura Wyborczego.

Po złożeniu wniosku, o którym pisaliśmy wyżej, wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Co ważne, i w lokalu wyborczym, wyborca niedowidzący bądź niewidomy może skorzystać z nakładek w alfabecie Braille’a.

głosowanie osoby niepełnosprawne

Prawo do informacji

Wyborca niepełnosprawny ma prawo do uzyskania informacji, o których pisaliśmy we wstępie, a w szczególności o:

 • terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
 • właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
 • lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania;
 • komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;
 • warunkach oraz formach głosowania.

Informacje te są przekazywane wyborcy przez głowę gminy. Wymienione wyżej informacje powinny być także dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

Więcej informacji o Wyborach Samorządowych ’18 znajdziecie na naszym portalu

 

Dzięki NAM odniesiesz sukces w Wyborach Samorządowych 2018 

Przygotowaliśmy dla Państwa Landing Page na którym znajdziecie naszą ofertę wraz z cennikami ! Wszystkie ceny podlegają negocjacji.

wybory samorządowe 2018

Więcej informacji dotyczących portalu Wybory Samorządowe ’18 znajdziecie klikając w grafikę poniżej!

wybory samorządowe 2018

UWAGA! – ZNIŻKI NAWET DO 40 % !!!

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz skorzystać z naszej kompleksowej profesjonalnej obsługi na okres wyborów samorządowych. Zwiększ swoje szanse na wygraną w wyborach. Dzięki nam zaprezentujesz się jako profesjonalny i rzetelny kandydat, na którego warto oddać głos! kontakt [@] odrowaz24.pl lub d.ziolkowski [@] odrowaz24.pl

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ