Walka w sprawie inwestycji kolejowych

, 24 kwietnia 2019
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Wystosowano apel do Ministra Infrastruktury w sprawie inwestycji kolejowych w Skarżysku-Kamiennej, których realizacja jest zagrożona.

Walka w sprawie inwestycji kolejowych

Na spotkaniu w sprawie inwestycji kolejowych z udziałem posłanki i członków Zarządu Powiatu władze miasta reprezentowali: prezydent miasta, Konrad Krönig i zastępca prezydenta, Andrzej Brzeziński. Inicjatorka zebrania, posłanka Marzena Okła-Drewnowicz poinformowała, że z zaproszenia do udziału nie skorzystali m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury oraz PKP S.A. i PKP PLK S.A. oraz przedstawiciele marszałka województwa.

Posłanka Marzena Okła-Drewnowicz przypomniała, że do kluczowych dla Skarżyska-Kamiennej inwestycji należy modernizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów, na którą zmniejszono finansowanie z niemal 600 mln zł do 20 mln zł oraz modernizacja linii kolejowej nr 25, która nadal pozostaje na liście rezerwowej w Krajowym Programie Kolejowym, a także budowa tunelu pieszo-rowerowego pod torami w obrębie dworca PKP, która zagrożona jest z uwagi na koszty po przetargu znacznie przewyższające zakładane kwoty oraz remont budynku dworca, w przypadku którego jeszcze nie rozstrzygnięto przetargu. Kluczową dla Skarżyska kwestią jest pominięcie Skarżyska w projektowaniu tak zwanych “szybkich szprych”, czyli nowych szybkich linii kolejowych prowadzących do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Spotkanie w sprawie inwestycji

– Musimy zewrzeć szyki i walczyć razem o te inwestycje, dopóki nie jest za późno. To jest walka o przyszłość naszego miasta i jego pozycję w regionie i kraju – podkreślała posłanka Marzena Okła-Drewnowicz.

– O realizację wspomnianych inwestycji kolejowych skarżyski samorząd lobbował od dawna. Odbywaliśmy liczne spotkania, wspólnie z PKP i starostą robiliśmy analizy. Wypracowanie tych planów rozwojowych zajęło nam w sumie cztery lata. Dlatego dzisiaj wyrażamy duży niepokój o realizację tych inwestycji. Apelujemy do marszałka województwa świętokrzyskiego oraz do rządu, by stanęli na wysokości zadania i wygospodarowali potrzebne środki finansowe – apelował prezydent Skarżyska, Konrad Krönig. – Dwie, szczególnie ważne ze strategicznego punktu widzenia kwestie to w mojej ocenie obcięcie finansowanie na modernizację linii nr 8 i pominięcie naszego miasta w projektowaniu linii, którymi mieszkańcy będą mogli dostać się do nowego portu komunikacyjnego w Baranowie. Pominięcie naszego miasta oznacza marginalizację i wykluczenie około 200 tysięcy osób, ponieważ problem dotknie nie tylko mieszkańców powiatu skarżyskiego, ale i starachowickiego oraz szydłowieckiego.

– Jeżeli przez nasze miasto nie będzie przebiegała szybka kolej, czyli tak zwana “szprycha”, nasze miasto tylko historycznie będzie uważane za miasto kolejarzy – dodawała Marzena Okła-Drewnowicz.

Anna Leżańska, wicestarosta skarżyski podkreślała w dyskusji, iż z lokalnego punktu widzenia niezwykle ważną, a dziś zagrożoną inwestycją, jest budowa tunelu pod torami.

– Kładka piesza, z której obecnie korzystamy, zaczyna stwarzać zagrożenie. Z chwilą, w której kładka zostanie zamknięta, odcięte zostanie osiedla Dolna Kamienna – mówiła Anna Leżańska.

Wszystkie podnoszone w czasie spotkania argumenty ujęte zostały w piśmie – apelu do Ministra Infrastruktury, podpisanym przez posłankę na Sejm RP Marzenę Okłę-Drewnowicz, prezydenta Skarżyska-Kamiennej Konrada Kröniga oraz wicestarostę skarżyskiego Annę Leżańską.

Apel do Ministra Infrastruktury

“Skarżysko-Kamienna to miasto o bogatych tradycjach przemysłowych i kolejowych. Ma szczególne znaczenie ze względu na swoje położenie na szlakach komunikacyjnych pomiędzy strategicznymi regionami kraju. Dlatego wszelkie inwestycje w rozwój infrastruktury kolejowej w Skarżysku-Kamiennej są kluczowe dla województwa świętokrzyskiego i tej części Polski.

Szanse na realizację tych inwestycji dawała nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Wśród tych inwestycji wielkie znaczenie ma modernizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów, jak i modernizacja linii kolejowej nr 25. Dla samego miasta istotne również są inwestycje lokalne, tj. budowa tunelu pieszo – rowerowego pod torami oraz remont dworca PKP.

Z całą pewnością przyszłościowymi inwestycjami kolejowymi o ogólnokrajowym znaczeniu są tzw. „szprychy” prowadzące do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Niestety Skarżysko – Kamienna, nazywane od lat „Miastem Kolejarzy nad Kamienną”, które ma jeden z największych węzłów kolejowych w kraju i jedną z największych stacji rozrządowych nie zostało uwzględnione w planach inwestycyjnych.

Nasz głęboki niepokój wywołał fakt zmniejszenia finansowania modernizacji linii kolejowej nr 8, pozostawienie linii kolejowej nr 25 w dalszym ciągu na liście rezerwowej w Krajowym Programie Kolejowym, unieważnienie przetargu na budowę tunelu pieszo – rowerowego oraz nierozstrzygnięcie przetargu na remont dworca.

Decyzje te mogą doprowadzić do marginalizacji nie tylko Skarżyska-Kamiennej, czy też Suchedniowa, ale również regionu świętokrzyskiego w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej, bez której nie jest możliwy zrównoważony rozwój gospodarczy kraju. Dlatego ponad podziałami politycznymi, dla dobra mieszkańców miasta, powiatu i województwa, apelujemy o podjęcie decyzji pozwalających na wykonania ww. inwestycji.”

Źródło: um.skarzysko.pl

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ