Współpraca na rzecz Klastra Energii

, 14 maja 2018
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

W czwartek, 10 maja, w Tomaszowie Mazowieckim został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz Klastra Energii.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Utworzenie Klastra Energii ma na celu zwiększenie efektywności wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców. Chodzi między innymi o redukcję emisji zanieczyszczeń, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i osiągnięcie samowystarczalności w tym zakresie poprzez budowę własnych źródeł wytwórczych opartych o lokalne zasoby paliwowe, a w szczególności wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Podpisy na dokumencie złożyli: Rafał Kądziela, burmistrz Opoczna i Marcin Witko, prezydent Tomaszowa. Wspólna polityka obu miast to efekt wcześniejszych spotkań i konferencji poświęconych tematowi niskiej emisji. Oprócz samorządów w działania włączą się również zaproszeni przedsiębiorcy z tego obszaru.

Gminy będą współpracować przy opracowaniu wspólnej Strategii Rozwoju Klastra pozwalającej na realizację istotnych dla nich celów – ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych sposobów wytwarzania, magazynowania, dystrybucji, sprzedaży i rozliczania energii elektrycznej i ciepła. Wspólne działania w Klastrze Energii mają służyć kreowaniu pozytywnego wizerunku obu samorządów, jako atrakcyjnego miejsca dla rozwoju przemysłu i usług, jednocześnie przyjaznych środowisku.
Oprócz Opoczna i Tomaszowa Mazowieckiego list intencyjny podpisały również samorządy Rawy Mazowieckiej, Wolborza i Rzeczycy.

Źródło: Miasto Opoczno

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolic