Współpraca w Ramach Paktów Zatrudnieniowych

, 9 stycznia 2018
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

W powiecie koneckim zostanie zawiązany Pakt Zatrudnieniowy, którego celem jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych powyżej 50 r.ż. przy wykorzystaniu niemieckich doświadczeń w zakresie aktywizacji tej grupy osób.

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich, informuje, iż w powiecie koneckim zostanie zawiązany Pakt Zatrudnieniowy, którego celem jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych powyżej 50 r.ż. przy wykorzystaniu niemieckich doświadczeń w zakresie aktywizacji tej grupy osób. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a liderem projektu jest Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp.

Pakty zatrudnieniowe w Polsce to nowatorski projekt, którego ideą jest partnerska współpraca publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, pracodawców oraz osób bezrobotnych 50+ na rzecz powrotu na rynek pracy tej grupy defaworyzowanej na rynek pracy. W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Końskich serdecznie zaprasza do współpracy instytucje publiczne i niepubliczne, organizacje pozarządowe, lokalnych przedsiębiorców i pracodawców, instytucje szkoleniowe oraz inne instytucje rynku pracy zajmujące się wsparciem osób 50+.

Pakt zatrudnieniowy składa się z  min. 4 instytucji. Członkowie Paktu reprezentujący daną instytucję będą się regularnie spotykać (5 razy), a organizacyjnym wsparciem ich działań bedą dwie osoby zatrudnione oraz biuro paktu. Jednostki, które przystapią do współpracy z Paktem i złożą formularz zgłoszeniowy, zadeklarują tym samym gotowość wsparcia realizacji projektu. Wypracowane w ramach Paktu narzędzia aktywizacji zawodowej wzmocnią wysiłki jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, pracodawców na rzecz wzrostu zatrudnienia, wsparcia procesu integracji i reintegracji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób w wieku powyżej 50 r.ż.

Zaplanowano spotkanie organizacyjne instytucji i organizacji, w tym przedsiębiorców oraz zainteresowanych uczestnictwem w Pakcie Zatrudnieniowym, w którym wezmą udział przedstawiciele Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp, którzy zaprezentują genezę i model paktu zatrudnieniowego wraz z instrukcją stosowania oraz innowacyjne narzędzie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 50+ JOBfirma.

Szczegółowych informacji udziela :
Karolina Kuleta nr tel. 41-260 43 62, wew. 210.

Deklaracje przystąpienia można przekazywać na adres e-mail: k.kuleta@pup.konskie.pl

 

Autor: Dariusz Przybyła 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Końskich 

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ