Wszystko co trzeba wiedzieć o wyborach samorządowych w 2018 r.

, 26 września 2018
 • 7
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  7
  Shares

Premier Mateusz Morawiecki zadecydował, że jesienne wybory samorządowe odbędą się 21 października. Jakie są najważniejsze informację dotyczące zbliżających się wyborów? Co musicie o nich wiedzieć? Zapraszamy do artykułu

 • 7
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  7
  Shares

Wybory samorządowe w 2018 roku zostaną przeprowadzone zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez styczniową nowelizację Kodeksu wyborczego i innych ustaw. Zabraliśmy najważniejsze informację dotyczące wyborów samorządowych w 2018 roku.

Termin wyborów samorządowych 2018

Nowelizacja z 31 stycznia 2018 roku wprowadziła nakaz przeprowadzenia wyborów w dzień wolny od pracy. W grę wchodziły trzy terminy:

 • 21 października 2018 roku,
 • 28 października 2018 roku,
 • 4 listopada 2018 roku.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zdecydował, że wybory samorządowe 2018 odbędą się w pierwszym podanym terminie, czyli 21 października. Premier musiał podjąć decyzję w tej sprawie między 16 lipca a 16 sierpnia. Wynikało to z ustawy, która nakazuje premierowi zarządzić wybory „nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rad”. Zgodnie z kodeksem wyborczym, wybory muszą być wyznaczone „na dzień wolny od pracy, przypadający nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji rad”

Kogo wybieramy w wyborach samorządowych w 2018 roku?

 • Wybory rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa – czyli organów stanowiących samorząd terytorialny
 • Wybory wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – czyli jednoosobowych organów wykonawczych
 1. Wybory do rady gminy. Radę gminy wybierają mieszkańcy gminy, która nie jest jednocześnie miastem na prawach powiatu. Radnych wybiera się w sposób bezpośredni spośród zgłoszonych kandydatur. Głosuje się w danym okręgu wyborczym, który stanowi zwykle konkretne sołectwo, dzielnica lub osiedle. Wybieramy tylko jednego kandydata, stawiając znak „x” obok jego nazwiska.
 2. Wybory do rady powiatu. Każdy okręg wyborczy, za który uznaje się jedną gminę, wybiera od 3 do 10 kandydatów. O ich liczbie decyduje tu liczba ludności zamieszkałej w danej gminie. W miastach na prawach powiatu mandaty są dzielone pomiędzy listy kandydatów w sposób proporcjonalny do wszystkich oddanych głosów. Dana lista kandydatów musi przekroczyć próg wyborczy, który stanowi 5 procent liczby ważnych głosów w całej gminie.
 3. Wybory do sejmiku województwa. Stosuje się tu odpowiednio przepisy o wyborach do rady powiatu. Za jeden okrąg wyborczy uznaje się powiat lub jego część. Obywatele dokonują wyboru od 5 do 15 radnych sejmiku województwa.

Wybory samorządowe w 2018 roku – kto może zostać radnym? >>>

Wybory wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

Wybory wójta, burmistrza lub prezydenta miasta są bezpośrednie, co oznacza, iż głos oddajemy bezpośrednio na kandydata. W przypadku, gdy żaden kandydat nie uzyska więcej niż połowę spośród wszystkich ważnie oddanych głosów, zarządzana jest druga tura wyborów. WYJĄTEK: w Warszawie burmistrzów dzielnic wybierają radni danej dzielnicy.

Znamy wszystkie komitety lokalne – Ziemia Odrowążów (Pow. Przysuski, Konecki, Szydłowiecki, Skarżyski, Opoczyński) >>>

Wybory samorządowe w 2018 roku – jak ustalane są wyniki oraz kiedy możliwa jest druga tura?

W przypadku wyborów do rad gmin, za zwycięzców uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku remisu wygrywa ten, który otrzymał najwięcej głosów w największej liczbie obwodów. Gdy i te będą takie same, o zwycięstwie decyduje losowanie.

W wyborach do rad powiatu i sejmików województwa ma zastosowanie proporcjonalne liczenie głosów (metoda d’Hondta). Liczba ważnych głosów na każdą z list jest dzielona kolejno przez 1,2,3 i tak dalej, aż do momentu, „aż do chwili, gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów da się uszeregować tyle kolejno największych liczb, ile wynosi liczba mandatów do rozdzielenia między listy”.

W wyborach na wójta, burmistrza i prezydenta miasta głosujemy większością bezwzględną. Jeśli dany kandydat uzyska więcej niż połowę wszystkich ważnie oddanych głosów, wygrywa. Jeśli nie uda się to żadnemu z nich, zarządzana jest druga tura wyborów. Zgodnie z przepisami, druga tura wyborów samorządowych odbywa się dwa tygodnie po pierwszym głosowaniu. Niezależnie więc od konkretnej daty wyborów II tura odbywać się będzie w listopadzie 2018.

Wybory samorządowe w 2018 roku – kto może głosować? >>>

Rada Miasta a Rada Miejska.

Jak możemy rozróżnić Rade Miasta od Rady Miejskiej. Czym się charakteryzują?

W miastach na prawach powiatu w wyniku wyborów wyłania się władzę samorządową: prezydenta i radę. Problematyczny jest dla mnie sposób w jaki należy poprawnie określać drugi z tych organów: Rada Miasta czy Rada Miejska? W chwili obecnej obserwuję sporą dowolność w tej sprawie. Podobnie dzieje się z oficjalnym stosowaniem określeń: Urząd MiejskiUrząd MiastaRada OsiedlaRada Osiedlowa (w mowie potocznej spotykam się z obiema formami).

W aktach prawnych stosuje się pisownię małymi literami, np. rada gminy lub prezydent miasta, gdyż ich zadaniem jest określić kompetencje różnych organów danego typu, a nie konkretnych, wskazanych indywidualnie. Tak samo należy postępować w innych tekstach, w których nazwy takie występują w referencji gatunkowej, a więc nie w odniesieniu do konkretnych organów. W referencji jednostkowej natomiast możemy użyć wielkich liter, przy czym nawet w domenie Sejmu RP spotyka się i Radę Miasta, i Radę Miejską. W tej różnorodności nie widzę większego problemu, ważne tylko, by oficjalne pisma dotyczące danej rady stosowały jednolite nazewnictwo (w mniej oficjalnych tekstach, np. dziennikarskich, można by się na nich wzorować).

Dzielenie stanowisk. W jakich sytuacjach można kandydować jednocześnie na radnego i na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Jak poinformowała PKW, można jednocześnie kandydować na radnego gminy i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), lecz jedynie w tej samej gminie i pod warunkiem zamieszkiwania na jej terenie.

Niedopuszczalne jest natomiast jednoczesne kandydowanie na radnego powiatu lub radnego sejmiku województwa i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a także kandydowanie na radnego gminy i wójta (burmistrza prezydenta miasta) w różnych gminach” – podkreśliła Komisja.

Jak zaznaczyła PKW, kandydat może ubiegać się o fotel wójta, burmistrza lub prezydenta miasta tylko w jednym miejscu.

Dotychczas można było kandydować jednocześnie na radnego i na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w tej samej, bądź innej gminie. Dopuszczalne było także jednoczesne kandydowanie na radnego powiatu lub radnego województwa i na wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta. Zmiany wynikają z wejścia w życie nowelizacji Kodeks wyborczego. 

Źródło: wiadomosci.gazeta.pl / sjp.pwn.pl /

 

Dzięki NAM odniesiesz sukces w Wyborach Samorządowych 2018 

wybory samorządowe 2018

 

 UWAGA! – ZNIŻKI NAWET DO 40 % !!!

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz skorzystać z naszej kompleksowej profesjonalnej obsługi na okres wyborów samorządowych. Zwiększ swoje szanse na wygraną w wyborach. Dzięki nam zaprezentujesz się jako profesjonalny i rzetelny kandydat, na którego warto oddać głos! kontakt [@] odrowaz24.pl lub d.ziolkowski [@] odrowaz24.pl

 

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ