X Sesja Rady Powiatu Skarżyskiego – 27.06.2019

, 25 czerwca 2019
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 27 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Plac Floriański 1 odbędzie się X W kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII i IX sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
 5. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia.
 1. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu skarżyskiego za 2018 rok:

1) przedstawienie raportu o stanie powiatu,

2) debata,

3) podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Skarżyskiego wotum zaufania.

 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok i podjęcie uchwał:

1) przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu,

2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2018 rok,

3) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Skarżyskiego,

4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej,

5) dyskusja,

6) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2018 rok,

7) podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

 1. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej MOMP w Skarżysku- Kamiennej za 2018 rok:

1) przedstawienie raportu i sprawozdania finansowego MOMP w Skarżysku-Kamiennej,

2) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2018 rok,

3) podjęcie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

 1. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej OLK w Skarżysku-Kamiennej za 2018 rok:

1) przedstawienie raportu i sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej,

2) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2018 rok,

3) podjęcie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

 1. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej ZOZ w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy za 2018 rok:

1)przedstawienie raportu i sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,

2) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2018 rok,

3) podjęcie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie.

 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,

2) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,

3) rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej,

4) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2019-2035,

5) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,

6) dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,

7) dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej,

8) dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej,

9) dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 4 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Skarżysku-Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej,

10) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości powiatu skarżyskiego,

11) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości powiatu skarżyskiego.

 1. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ