6

Dawid Guz, 8 maja 2019

Źrodło: konecki.powiat.pl

Źrodło: konecki.powiat.pl