XXXVII Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

, 28 marca 2018
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

26 marca 2018 r. odbyła się XXXVII Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy.

XXXVII spotkanie

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie mł. insp. Wojciecha Dworaka, który zwrócił się do obecnych na sali z prośba o przekazanie informacji mieszkańcom, by zgłaszali wszelkie uwagi związane z praca policji, które mogą wpłynąć na poprawę jakości współpracy z mieszkańcami, a przede wszystkim te, które poprawią bezpieczeństwo w naszej gminie.

Jak zawsze Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy Janusz Reszelewski, przedłożył radzie sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.

Od ostatniej sesji najważniejsze informację inwestycyjne dotyczyły m.in.:

– przeprowadzono przetarg na realizację zadania pn. „Ochrona środowiska naturalnego gminy i miasta Drzewica poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych”. Obecnie trwają pracę komisji przetargowej,

– zawarto umowę na przebudowę drogi w miejscowości Domaszno. Umowa dotyczy przebudowy drugiego etapu drogi gminnej,

– w okresie międzysesyjnym podpisano również umowę na budowę drogi gminnej w miejscowości Świerczyna,

– ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Drzewicy,

– przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg i ulic na terenie gminy i miasta Drzewica.

– zakończyło się głosowanie w trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Drzewicy,

– w trakcie realizacji pozostaje zagospodarowanie terenów zielonych przed budynkiem UGiM,

– w trakcie przygotowania pozostają inwestycję związane z przebudową i rozbudową I-go piętra dawnego budynku GOK-u dla potrzeb programu „SENIOR+”, przebudowa i rozbudowa dworca PKS w Drzewicy i przebudowa drogi gminnej w Brzustowcu.

Szczegóły dotyczące inwestycji realizowanych przez UGiM znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM w Drzewicy.

XXXVII

Ponadto podjęto niżej wymienione uchwały w sprawie:

– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta w Drzewicy na rok 2018,

– podziału Gminy i Miasta Drzewica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

– wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Strzyżów,

– wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Drzewica i Brzustowiec,

– przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Drzewica w 2018 roku”,

– przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.

Na tym zakończono obrady XXXVII Sesji Rady Gminy i Miasta w Drzewicy.

Źródło: Gmina i Miasto Drzewica

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ