XXXVII Sesja Rady Gminy Mniszków

, 31 stycznia 2018
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Wniosek o przekształcenie Szkoły Podstawowej w Stoku w Filie Szkoły Podstawowej w Mniszkowie z siedzibą w Stoku złożyło 7 radnych.

XXXVII sesja

W piątek, 26 stycznia 2018 r. odbyła się XXXVII Sesja Rady Gminy Mniszków.  W Sesji uczestniczyli: pan Paweł Werłos – wójt Gminy Mniszków, Beata Gwarda – Białas – Sekretarz Gminy Mniszków, Marianna Marszałek – Sadowska – Skarbnik Gminy Mniszków, pan Włodzimierz Ciotucha – radca prawny, pan Jan Andrzejczyk – kierownik Referatu Budownictwa oraz mieszkańcy gminy Mniszków. Na sesji obecnych było czternastu radnych, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał.

Po otwarciu obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, pan Paweł Werłos – wójt Gminy Mniszków przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.

Przekształcenie szkoły w celu stworzenia filii

Powodem zwołania Sesji Rady Gminy Mniszków było podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stoku w celu utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Mniszkowie z siedzibą w Stoku. Sekretarz Gminy Mniszków – pani Beata Gwarda – Białas odczytała wniosek, który został złożony w dniu 19.01.2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Mniszkowie skierowany do przewodniczącego Rady Gminy Mniszków. Złożony wniosek zawierał projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Stoku w Filie Szkoły Podstawowej w Mniszkowie z siedzibą w Stoku o strukturze klas 1 – 3 podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Mniszkowie. Uczniowie klas IV – VII dalszą naukę mieliby kontynuować w Szkole Podstawowej w Mniszkowie. Do wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia, w szczególności do zawiadomienia rodziców uczniów i Łódzkiego Kuratora Oświaty  oraz do właściwych organizacji związkowych w celu uzyskania opinii w sprawie przekształcenia samodzielnej jednostki oświatowej w filię Szkoły Podstawowej w Mniszkowie zobowiązany został Wójt Gminy Mniszków.

Celem przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stoku jest konieczność dostosowania sieci szkół wprowadzonej przez Gminę Mniszków do realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz związana z tym konieczność racjonalizacji zmian budżetowych na realizację zadań oświatowych.

Koszt na utrzymanie szkół z terenów gminy

Podczas Sesji Skarbnik Gminy Mniszków – pani Marianna Marszałek – Sadowska przedstawiła koszty, które budżet Gminy Mniszków przekazuje na utrzymanie poszczególnych szkół z terenu gminy.

Ogółem Gmina Mniszków przekaże do szkół z własnych środków 1.246.094,00 zł, z tego do Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym – 100.462,00 zł; do Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą  – 364.712,00 zł; do Szkoły Podstawowej w Mniszkowie – 151.156,00 zł, a do Szkoły Podstawowej w Stoku – 629.764,00 zł.

Przeciwni przekształceniu Szkoły Podstawowej w Stoku w Filie Szkoły Podstawowej w Mniszkowie są rodzice uczniów uczęszczających do tej szkoły, jednak Wójt Gminy Mniszków pan Paweł Werłos zapewniał, że w zamiarze radnych nie jest likwidacja Szkoły Podstawowej
w Stoku tylko utworzenie filii. W związku ze złożonym wnioskiem poczynione zostały już czynności niezbędne do zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Stoku w Filię Szkoły Podstawowej w Mniszkowie z siedzibą w Stoku.

Po burzliwych obradach Sesja Rady Gminy Mniszków zakończyła się głosowaniem, w wyniku którego podjęto uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stoku w celu utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Mniszkowie z siedzibą
w Stoku.

Źródło: Urząd Gminy Mniszków

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ