Ziemia Odrowążów (infografika) – potencjał ludnościowy i budżet powiatów

, 27 stycznia 2018
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Informacje na temat Powiatów wchodzących w skład tzw. Ziemi Odrowążów (powiat: szydłowiecki, skarżyski, opoczyński, przysuski, konecki) – potencjał ludnościowy, budżet gmin, stopień urbanizacji zamieszczone w ciekawej infografice.

Potencjał ludnościowy powiatów Ziemi Odrowążów

Największy pod względem obszaru powiat konecki, którego powierzchnia wynosi ok 1 140 km2, zamieszkuje w sumie 82 092 mieszkańców, z czego większą część (50,7%) stanowią kobiety, a pozostałe 49,3% mężczyźni. Od roku 2002 liczba mieszkańców powiatu koneckiego zmalała o 3,8%.

Podobną sytuację można zaobserwować w powiecie opoczyńskim, gdzie w ciągu ostatnich 15 lat liczba mieszkańców spadła o 2,9%. Obecnie obszar 1 040 km2 zamieszkuje ok 77 313 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni.

Największy spadek ludności od roku 2002 miał miejsce na terenach powiatów skarżyskiego i przysuskiego – tam liczba mieszkańców zmalała odpowiednio o 5,1% i 5,2%. Obecnie powiat skarżyski, o powierzchni 395 km², zamieszkuje 76 664 osób (w tym 51,9% kobiet i 48,1% mężczyzn). Zajmujący blisko 801 km2 powiat przysuski ma 42 395 mieszkańców, z czego 50,3% stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni.

Pod względem najmniejszego spadku ludności najlepiej wypada powiat szydłowiecki, w którym liczba mieszkańców na przestrzeni ostatnich lat zmalała o 2,5%. Obecnie obszar 452 km² zamieszkuje 40 163 mieszkańców (50,2% kobiety, 49,8% mężczyźni).

A jak wygląda ludność powiatów Ziemi Odrowążów pod względem średniej wieku?

Okazuje się, że najmłodsi mieszkańcy znajdują się w powiecie szydłowieckim – tam wynik porównywalny jest do średniego wieku mieszkańców całego kraju i wynosi 40,0. Zaraz za powiatem szydłowieckim znajduje się opoczyński ze średnią 40,1 oraz przysuski z wynikiem 41,2. Najstarsi mieszkańcy zajmują obszar powiatów koneckiego i skarżyskiego, gdzie uzyskana średnia jest większa niż średnia wieku obywateli Polski – odpowiednio 42,5 i 43,8.

ziemia odrowążów

Budżet powiatów na Ziemi Odrowążów

Największym budżetem na rok 2017 może pochwalić się powiat skarżyski. Dochody są wyższe od pierwotnych założeń na rok 2016 o 5,02% i wynoszą 86 501 000 PLN. Wzrosły również wydatki, co w efekcie dało 84 970 600 PLN – kwotę wyższą o 2,38% od tej z poprzedniego roku. Budżet powiatu na 2017 rok jest budżetem nadwyżkowym, a zaplanowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań kredytowych. Największą grupę wydatków (54 948 831 PLN) stanowią natomiast wynagrodzenia i ich pochodne.

Zaraz za powiatem skarżyskim znalazł się konecki – dochody oszacowane są na kwotę 86 080 000 PLN, a wydatki mają wynieść 88 953 000 PLN. Najwięcej środków, ponad 26 000 000, ma zostać przekazane na oświatę.

Deficyt budżetowy na rok 2017 przewiduje także powiat opoczyński. Dochody szacowane są na 72 674 254 PLN, zaś wydatki to aż 81 698 894 PLN. Na co planuje wydać powiat? Ok 23 500 000 PLN przewidziano na różnego rodzaju inwestycje, w tym 14 500 000 PLN na budowę siedmiu dróg o łącznej długości 13,5 kilometra.

Podobne plany mają także władze powiatu przysuskiego, które w 2017 roku chcą przeznaczyć blisko 14 830 000 PLN na inwestycje, z czego 8 600 000 PLN na budowę i remonty dróg. Dochody budżetu wyniosą ogółem 69 465 586 PLN i składają się na nie m.in. dotacje.

Najniższe dochody budżetowe na 2017 rok ustalono w powiecie szydłowieckim, gdzie wynoszą one 67 159 769 PLN. Władze powiatu planują natomiast wydatki o łącznej kwocie 67 760 068 PLN.

 

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ