Zmiana sposobu postrzegania osób dotkniętych kryzysem psychicznym na Mazowszu

, 1 lutego 2018
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kampania mająca na celu uwidocznić problem stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu.

 

Osoby chorujące psychicznie stanowią grupę szczególnie narażoną na zjawisko wykluczenia społecznego. Jednocześnie problem zaburzeń i chorób psychicznych dotyczy coraz większej części polskiego społeczeństwa. Z danych, pochodzących z opublikowanego w 2014 roku badania GUS „Stan Zdrowia Ludności Polski” wynika, że odsetek osób, których niepełnosprawność jest skutkiem chorób i zaburzeń psychicznych wynosił 11%. Liczba ta rośnie ze względu na zwiększenie poziomu społecznych zagrożeń dla zdrowia psychicznego takich jak bezrobocie, ubóstwo, przemoc czy rozluźnienie więzi rodzinnych i społecznych. Wyniki badań epidemiologicznych z 2012 roku wśród osób między 18-64 rokiem pokazały, że co najmniej jedno zaburzenie psychiczne w ciągu życia można było rozpoznać u 23,4% osób to jest u ponad 6 milionów Polaków.

Na sytuację osób z zaburzeniami psychicznymi negatywnie wpływają istniejące w świadomości społecznej mocno zakorzenione stereotypy i uprzedzenia, zgodnie, z którymi osoby chore psychicznie są uważane za niepoczytalne a często też niebezpieczne i nieodpowiedzialne. Stygmatyzacja i naznaczenie piętnem choroby psychicznej, prowadzi do postrzegania człowieka jako osoby gorszej niż inne. Zjawisko stygmatyzacji jest problemem społecznym, dotyczącym niemal wszystkich osób chorujących psychicznie. Przekłada się ono na znaczne utrudnienie funkcjonowania tych osób a także ich rodzin. Przyczyną stygmatyzacji najczęściej jest niezrozumienie istoty choroby psychicznej. Należy pamiętać, że podobnie jak inne choroby jest ona efektem dysfunkcji zdrowia. Utrudniają one samodzielne życie, lecz jednocześnie nie pozbawiają możliwości pełnienia ważnych ról społecznych i dokonywania własnych wyborów.

Niełatwo jest zmienić zakorzenione uprzedzenia i nacechowane lękiem postawy społeczne wobec choroby psychicznej i osób nią dotkniętych. Warto poznać jej specyfikę i zmienić swoje nastawienie. Lęk należy zastąpić zrozumieniem, niezależnie od tego, czy choroba dotyka nas samych, naszych bliskich czy innych osób. Osoba po kryzysie psychicznym jest samodzielna, wolna, z bagażem zasobów i możliwości a nie tylko deficytów. Ocenianie, odrzucenie i piętnowanie chorego może pogłębiać uczucie osamotnienia, niezrozumienia i wydłużyć okres powrotu do zdrowia. Akceptujące postawy i zrozumienie problemów osób doświadczających kryzysu psychicznego stanowi podstawę skutecznego wspierania ich funkcjonowania i samodzielności.

Kampania finansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Źródła: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Aktualności Orońsko.

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ