Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO „Odrowąż 24”

I. Informacje ogólne.

1. Korzystanie z serwisu internetowego rozpowszechnionego pod tytułem „Odrowąż 24” z siedzibą w Szydłowcu, Rynek Wielki 6; www.odrowaz24.pl, oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Wydawcą portalu jest MASSIVE MARKETING Bartosz Kaluga z siedzibą w Szydłowcu, Rynek Wielki 6.
3. Wydawca zastrzega sobie prawo do decydowania o treściach zawartych w portalu.
4. Kopiowanie, powielanie elementów strony bez pisemnej zgody autorów jest zabronione.
5. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie treści przez osoby korzystające z portalu.
6. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego Odrowąż 24 dostępnym pod adresem https://www.odrowaz24.pl, jak również ze stron poświęconych wyżej wymienionemu serwisowi na różnego typu portalach społecznościowych.

II. Polityka prywatności.

7. Wydawca ze względów bezpieczeństwa, zastrzega sobie prawo do gromadzenia adresów IP użytkowników, którzy zamieszczają lub usiłują zamieszczać jakiekolwiek treści na portalu. Jednocześnie wydawca zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim, za wyłączeniem odpowiednich organów wynikających z ustawy lub stronom w ewentualnym postępowaniu.
8. Serwis wykorzystuje narzędzie Hotjar do analizy zachowań użytkowników i uczestników w obrębie portalu Odrowąż 24.
9. Wszelkie dane osobowe i teleadresowe, które użytkownik podaje przy okazji dodawania wszelkich treści są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony portalu. Wysyłając je, czytelnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Wydawcę i publikację w serwisie Odrowąż 24.

III. Treści użytkowników.

10. Wydawca ma prawo kasować, modyfikować lub nie zamieszczać treści użytkowników bez podawania przyczyny, a w szczególności tych treści, które są niezgodne z ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami, netykietą i obowiązującym w Polsce prawem. Czytelnik zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
11. Opinie wyrażone przez użytkowników w postaci komentarzy, felietonów lub listów nie zawsze są zgodne z opinią i poglądami redakcji.
12. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju treści – opinie, pliki audio/video/mp3 etc. – publikowane przez użytkowników serwisu Odrowąż 24.
13. Wszelkie ewentualne naruszenia prawa, norm społecznych lub etykiety w komentarzach i innych treściach dodawanych przez użytkowników, należy niezwłocznie zgłaszać Wydawcy.
14. Użytkownik przekazując Wydawcy lub sieci teleinformatycznej serwisu Odrowąż 24 treści oraz utwory audiowizualne oświadcza, że jest ich autorem lub posiada do nich prawa. Jednocześnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie i wykorzystanie do celów marketingowych oraz bezpłatną publikację w serwisie Odrowąż 24 oraz mediach partnerskich.
15. Wydawca serwisu może umieścić na materiałach graficznych przesłanych przez Użytkowników znak wodny wskazujący nazwę serwisu Odrowąż 24. Równocześnie, zastrzega sobie prawo do wykorzystywania ich w serwisach społecznościowych (Instagram, YouTube itp).

IV. Reklama.

16. Odpowiedzialność za treść reklam, ogłoszeń lub wpisów ponosi osoba lub podmiot je zlecający.
17. Reklamy są wyświetlane w odpowiednio oznaczonych miejscach w witrynie Odrowąż 24.
18. Wydawca zastrzega sobie możliwość zmiany formatów i cen reklam, jednak nie w czasie trwania umowy z reklamodawcą.
19. Zabrania się publikowania jakichkolwiek treści reklamowych bez konsultacji z Wydawcą.

V. Postanowienia końcowe.

20. Wydawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych lub przerwania świadczeń bezpłatnych usług w serwisie Odrowąż 24.
21. Wydawca portalu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez powiadamiania o tym fakcie użytkowników.
22. W przypadku postępowania reklamacyjnego lub rozwiązywania umów użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z Redakcją lub Wydawcą.
23. Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie mają odpowiednie regulacje prawne w ustawie Prawo prasowe z 26 stycznia 1984 roku (Dz. U. z 1984 roku, Nr 5 Poz. 24) wraz z późniejszymi zmianami oraz w ustawie o świadczenie usług drogą elektroniczną.
24. Serwis Odrowąż 24 zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego zablokowania numeru IP użytkownika, który łamie postanowienia regulaminu.
25. Serwis internetowy Odrowąż 24 jest platformą informacyjno-publicystyczną oraz promującą lokalne stowarzyszenia, instytucje i firmy, i jako taka powinna być traktowana.
26. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go w na łamach Odrowąż 24.
27. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości podanych informacji zawartych w serwisie prosimy o kontakt z redakcją pod adresem: kontakt@odrowaz24.pl

Serwis internetowy Odrowąż 24 informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w dyskusji pod naszymi publikacjami, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania niezwłocznie wypowiedzi o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznane za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszające zasady netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną bądź cywilną.

Zespół serwisu internetowego
ODROWĄŻ 24